05. feb 2020 Energi på Toppen

Bredt opråb om bedre rammevilkår til fjernvarmen

Godt 85 deltagere var samlet i Dansk Arkitektur Center til årets første Energi på Toppen. Her blev de bl.a. præsenteret for en række anbefalinger til bedre rammevilkår for fjernvarmen, analyser af elektrificering, PtX og biogas – og ikke mindst skildpadden Bob.

Direktør Kim Mortensen var dagens ordstyrer og begyndte arrangementet med en præsentation af Dansk Fjernvarmes ambitiøse plan om grøn varme til 500.000 boliger. Foto: Jesper Voldgaard.
Claus Ekman fra Rådet for Grøn Omstilling anskueliggjorde, hvor langt vi er med den grønne omstilling, og hvad der skal til for at komme i mål med Danmarks 2030-målsætning. Foto: Jesper Voldgaard.
Kommunerne vil gerne gå forrest i den grønne omstilling, lød det fra Sara Røpke fra KL. Men så skal de også gives værktøjerne, sagde hun, og anbefalede bl.a. genindførslen af tilslutningspligten. Foto: Jesper Voldgaard.
90% af opvarmningen i Aarhus’ bygninger kommer fra fjernvarme. Den høje tilslutningsgrad har været helt afgørende for, at CO2-udledningerne i Aarhus er faldet med 50% på under 10 år, fortalte Elsebeth Arendt fra AffaldVarme Aarhus. Foto: Jesper Voldgaard.
Power to X rummer store muligheder for sektorkobling. Eksempelvis fra VE til ammoniak, brint eller jetfuel, fortalte Hanne Storm Edlefsen, leder af strategisk planlægning hos Energinet. Foto: Jesper Voldgaard.
Bruno Sander Nielsen fra Biogasbranchen fortalte, hvordan biogassen har stort potentiale for lagring af vedvarende energi. Foto: Jesper Voldgaard.
”Elektrificering kommer til at spille en kæmpe rolle i fjernvarmen,” lød det fra partner i EA Energianalyse, Hans Henrik Lindboe. Foto: Jesper Voldgaard.
Radikales Martin Lidegaard betragter Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen, der stak en hånd frem til kommunerne. ”Vi vil gerne hjælpe kommunerne med planlægningsværktøjer,” lød det fra ham. Foto: Jesper Voldgaard.
Energi på Toppen var nok engang velbesøgt, og godt 85 deltagende havde indfundet sig i Dansk Arkitektur Center, hvor arrangementet fandt sted. Foto: Jesper Voldgaard.

Årets første udgave af Energi på Toppen med temaet ’grøn, billig og sikker energi til alle’ blev indledt med noget så uvant som en introduktion til enskildpadde ved navn Bob.

Efter en indledning fra direktør Kim Mortensen, trådte direktør Claus Ekman fra Rådet for Grøn Omstilling ind på scenen som første oplægsholder. 

Til at illustrere,at Danmark har travlt med at komme i mål med vores klimamålsætning i 2030, fortalte han de godt 85 fremmødte deltagere om sin datters skildpadde, Bob.

Bob vågende forleden dag fra sit vinterhi – flere måneder før den egentlig burde, på grund af det varme vejr.

Behovet for handling er derfor stort, lød det fra Claus Ekman.

Både han og de to efterfølgende oplægsholdere, kontorchef Sara Røpke fra KL og Elsebeth Arendt, afdelingschefhos AffaldVarme Aarhus, var derfor enige om, at det er politisk magtpålæggende at sikre bedre rammevilkår, der sikrer udbygningen af grøn fjernvarme, og som kan understøtte hele landets samlede klimaambition.

Alle var de enige om, at der stadig er et enormt potentiale at hente i energikonverteringer, og at der fortsat er et politisk behov for at arbejde med projektbekendtgørelsen om god samfundsøkonomi, så strukturerne for konverteringer kan falde på plads.  

Strategisk planlægning er altafgørende
Sara Røpke præsenterede forsamlingen for KL’s nyligt offentliggjorte klimaudspil, og meldingen fra kommunerne var ganske klar: 

Vi vil gerne tage endnu mere ansvar for den grønne omstilling. Det kræver dog, at kommunerne får styrket muligheden for at lave energiplanlægning, sagde hun.

Heranbefalede hun bl.a. genindførslen af tilslutningspligten en række af de mange boligområder, hvor der stadig er store fjernvarmegevinster at hente. I samme forbindelse ønskede hun Dansk Fjernvarme tillykke med nyheden om regeringens beslutning om at tage ny, bagudskuende regulering af bordet.

Afdelingschef Elsebeth Arendt fra AffaldVarme Aarhus kom med et enslydende budskab.

Omstillingen fra kul til biomasse i Aarhus togkun syv år. Det er vi faktisk rigtig stolte af. Men det er kun lykkedes, fordi vi har haft kendte rammevilkår, sagde hun, og understregede, at biomassen kun er en trædesten væk fra kul

Øvelsen tjener dog som inspiration til udbygningen af nye teknologier og energiformer.

Vi har behov for lidt fødselshjælp for at få teknologier som eksempelvisgeotermi til at kunne levere i stor skala. Der håber vi, at beslutningstagerne ser det samme store potentiale, som vi gør.

Konverterings-stop skriger til himlen
Det budskab var der også politisk lydhørhed for.Sammen med Radikales Martin Lidegaard var Enhedslistens energiordfører, Søren Egge Rasmussen, også at finde til Energi på Toppen.

Kommunernes rolle for CO2-reduktioner er yderst vigtig. Enhedslisten vil gerne sikre bedre rammer, sagde Søren Egge Rasmussen, og kom også ind på konverteringsproblematikken.

”Det skriger til himlen at et statsligt gasselskab beskytter sig selv og klager over fjernvarmeselskaber, sagde han i den forbindelse om de mange sager, hvor fjernvarmeværkers arbejde med konverteringer fra naturgas er blevet forhalet efter stridigheder med det statslige gasselskab Evida

Morgendagens grønne, billige og sikre energi
Samme budskab om behovet for strategisk planlægning lød også fra partner i EA Energianalyse HansHenrik Lindboe, der var hevet ind som oplægsholder efter et afbud fra professor Brian Vad Mathiesen, og som anskueliggjorde elektrificeringsaspekterne af fjernvarmen. 

Sammen med oplæg om Power to X fra Energinets leder for strategisk planlægning, Hanne Storm Edlefsen, og perspektiverne for biogas fra Biogasbranchens faglige direktør, Bruno Sander Nielsen, fik deltagerne derudover også nogle spændende betragtninger om, hvordan morgendagens fjernvarme kan blive grøn, billig og sikker.

Næste omgang af Energi på Toppen finder sted d. 29. april.