20. aug 2019 Pressemeddelelse

Nej tak til eltvang i fjernvarmen

Vejen til en grøn, billig fjernvarme med fortsat høj forsyningssikkerhed går ikke gennem tvungen brug af el, sådan som Wind Denmark foreslår i dag. Dansk Fjernvarme stiller sig uforstående overfor vindmølleproducenternes ønske om nye tvangsløsninger.

Vindmølleforeningen, Wind Denmark, misbruger i dag en ulykkelig situation i Esbjerg til at foreslå, at de danske fjernvarmeværker fremover skal tvinges til at bruge mere grøn el i opvarmningen.

Dansk Fjernvarme er enig i, at der skal bruges mere el, og fjernvarmeselskaberne forventes da også at mangedoble brugen af el i opvarmningen frem mod 2030. Der hvor kæden hopper af, er når vindmølleproducenterne ønsker at lovgive om, hvilken teknologi eller hvilket brændsel selvstændige fjernvarmeselskaber og deres forbrugere skal anvende. Heller ikke i Esbjerg er der brug for mere tvang eller mere lovgivning; der er brug for mere tid.

Mange års tvangsbinding til naturgassen og forsøg på at forudsige både el- og gaspriser har hver gang vist sig at slå fejl. Fjernvarmeselskaberne skal bruge el, når den er grøn, når den er billig og når der er nok af den. Og ikke være vindmølleproducenternes nye pengemaskine.

- Det lugter langt væk af gammeldags planøkonomi fra en vindmølleindustri, der i mange år har nydt godt af subsidier og nu vil have tvangsafsætning af deres produkt. Det er helt legitimt at vindmølleindustrien gerne vil markedsføre deres produkter, men de skal ikke tage fjernvarmeforbrugerne som gidsler, lyder det fra vicedirektør i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke.

- Fjernvarmeselskaberne skal levere høj forsyningssikkerhed, billige priser og grønne løsninger, der bidrager til et intelligent og fleksibelt energisystem. Det gør man ikke ved at blive tvangsbundet til endnu et brændsel, der begrænser dem i at vælge den billigste og grønneste løsning for forbrugerne, siger vicedirektøren.

Mere afhængig af sort import-el
Forslaget undrer på mange måder den danske fjernvarmebranche, da vindindustrien har været igennem flot udvikling, der har sikret fortsat lavere priser på vindenergi.

- Den danske vindindustri har under stor politisk opmærksomhed været igennem en lang og flot udvikling. Derfor kan det undre, at industrien ikke stoler så meget på deres produkt, at de tør tage konkurrencen op med andre produkter og i stedet vil have politikerne til at tvinge fjernvarmeværkerne til at bruge deres elproduktion, siger Kim Behnke, der fortsætter:

- Der er ingen tvivl om, at langt de fleste fjernvarmeselskaber vil investere i en elløsning. Men det er altså ikke nødvendigvis den rigtige og mest grønne løsning for dem alle, lige som der er behov for andre teknologier til at fastholde høj forsyningssikkerhed. Og i takt med, at vi får flere elbiler, datacentre, varmepumper og så videre, vil vi blive stærkt afhængige af el fra Tyskland, Norge, Sverige, Holland og senere England, der meget langt fra er ligeså grøn, som den danske forventes at blive. Andelen af vindkraft i elforsyningen var sidste år på 40 procent - resten kommer bl.a. fra import af kulkraft.

- Den grønne omstilling og fjernvarmesektoren har ikke brug for endnu en forældet binding til ét brændsel med stor risiko for forsyningssikkerheden. En ny tvangsbinding ikke alene til et bestemt brændsel, men også til én bestemt teknologi vil risikere at blive ekstremt omkostningsfuldt, og politikerne må derudover tillige påtage sig en kæmpe økonomisk risiko – vil vindmølleindustrien påtage sig den risiko? Fjernvarmesektoren vil ikke, siger Kim Behnke.

Den danske fjernvarmesektor, der i dag bruger lige over 1 procent af Danmarks elforbrug ventes i 2030 at stå for mere end 8 procent af hele Danmarks elforbrug.