11. apr 2019

30 millioner til nyt forskningsprojekt

Innovationsfonden og EWII sikrer midler til forskningssamarbejde om et fleksibelt energisystem. Danmarks fire tekniske universiteter går sammen i det, der bliver det første store projekt i Center Danmark regi.

Det fireårige forskningsprojekt Flexible Energy Denmark (FED) har modtaget 30 mio. kr. fra Innovationsfonden, og etablerer sig på Center Danmark, så snart infrastrukturen på stedet er på plads. Dansk Fjernvarme er en del af partnerkredsen bag Center Danmark.

Den danske forsyningssektor står over for massive investeringer i etableringen af fremtidens infrastruktur. Elbiler, datacentre, køling og øget elektrificering af varmesektoren stiller krav om milliardinvesteringer i elnettet, og udgangspunktet er derfor, at energiregningen kommer til at vokse betydeligt i de kommende år.

Energisektoren er udfordret af, at de grønne energiformer som eksempelvis vind og sol er vejrafhængige og derfor kun undtagelsesvis sikrer produktionen samtidigt med forbruget. Produktionssiden kommer derfor til at investere i betydelig overkapacitet, hvis der ikke udvikles løsninger til et bedre match mellem udbud og efterspørgsel. FED sigter mod at integrere forskellige produktionssteder og laboratorier med forbrugssteder, der kan lagre energien – eller anvende energien mere fleksibelt end ellers.

De fire danske tekniske universiteter DTU, Aalborg Universitet, SDU og Aarhus Universitet er gået sammen med forsyningssektoren anført af EWII om udviklingen af systemer, der ved hjælp af kunstig intelligens, big data og model-baserede teknikker kan fjerne væsentlige dele af investeringsbehovet.

EWIIs administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn forklarer, at besparelsespotentialet på landsplan er på den gode side af én milliard kroner, måske endda væsentligt mere.

- Vi kan spare bekostelige udbygninger af el-nettet, og investeringer i produktionsapparatet. Jo mere effektivt vi udnytter den strøm, der allerede i dag produceres af vedvarende energi, jo mindre bliver udbygningsbehovet. Mere produktion baseret på sol og vind er godt, når vi sammenligner med fossile alternativer. Flexible Energy Denmark sigter mod en bedre distribution af den vedvarende energi, og dermed et behov for færre investeringer i vedvarende energi, end det ellers ville være nødvendigt for at sikre en grøn fremtid, siger han.