30. jan 2019

Certificering kan afdække falsk overskudsvarme

Muligheden for producere falsk overskudsvarme kan foregribes med en certificeringsordning, mener Peter Maagøe Petersen fra Viegand Maagøe. Han påpeger, at der allerede er en glimrende lignende ordning.

Regeringen barsler i forbindelse med den nye energiaftale med en ændret afgift på overskudsvarme. Argumentet er, at man på den måde vil komme udnyttelse af såkaldt ”falsk” overskudsvarme til livs. Altså tilfælde hvor en virksomhed bevidst skruer op for energiforbruget, fordi man kan tjene mere på at levere overskudsvarme til fjernvarmenettet.

Det scenarie tvivler Peter Maagøe Petersen, partner hos Viegand Maagøe, vil være et udbredt problem.

- Man er nødt til at forholde sig mere nuanceret til falsk overskudsvarme. Jeg mener, det er en misforståelse, at fx de store datacentre kan skrue mere op for deres elforbrug for at kunne ”sælge” mere varme, siger han til nyhedsbrevet Forsyning & Energi.

- For den el, datacentrene køber, er dyrere, end det de kan få for varmen, forklarer han og fortsætter:

- Jeg vil mene, at i langt de fleste tilfælde er der ikke tale om misbrug.

Indfør en ordning som for PSO
Peter Maagøe Petersen mener, at i stedet for en generel afgift på overskudsvarme, vil en certificeringsordning være en mulig vej at gå. Han påpeger, at der allerede er en lignende ordning, som er i brug i dag.

Siden 1990’erne har de store energi- og el-intensive virksomheder kunnet få dele af PSO-afgiften refunderet, hvis de lever op til en række krav om at være energieffektive. Det sker ved at indgå en aftale med Energistyrelsen, som bla. indebærer en årlig verifikation, hvor tekniske eksperter tager rundt på endags besøg på virksomhederne.

- Det har vi allerede meget erfaring med, og det kunne være en god måde at gøre det på i forbindelse med overskudsvarmeprojekter, siger Peter Maagøe Petersen.

Han vurderer, at omkostningerne af en sådan ordning vil være begrænset i forhold til, hvor investeringstunge projekter, der typisk er tale om, når det handler om overskudsvarme. Derudover mener han, at man bør lave et teknisk katalog.

- Vi bør have et katalog over, hvad man har med at gøre på dette område, og hvornår der kan være risiko for, at der laves ekstra overskudsvarme. Det kunne være værd at gå den vej, konkluderer Peter Maagøe Petersen.