24. nov 2017

Vordingborg Forsyning: Nuværende model er fuldstændig tåbelig

Direktøren i Vordingborg Forsyning mener, at det mere er Finansministeriet end den grønne omstilling, der tages hensyn til i de samfundsøkonomiske beregninger.

Masnedøværket, der ejes af Vordingborg Forsyning. Foto: Colourbox

I Vordingborg har de flere gange oplevet, at de samfundsøkonomiske beregninger står i vejen for konverteringer fra naturgas til fjernvarme. Og at de dermed står i vejen for udfasning af fossile brændsler.

I ét konkret tilfælde ville en konvertering betyde en reduktion i CO2 på 58.000 ton over en 20-årig periode. Mens et standardhus med oliefyr vil kunne spare ca. 8.000 kroner om året og et hus med gasfyr vil kunne spare ca. 3.000 kroner om året.

- Jeg synes, at den nuværende model er fuldstændig tåbelig, da den i sit princip er styret af afgifter og interne renter, samt fiktive CO2-priser, lyder det fra den administrerende direktør i Vordingborg Forsyning Søren U. Mikkelsen.

På tide med ny udgave
Han mener, CO2-priserne er sat for lavt og ikke afspejler samfundets reelle omkostninger i fremtiden. Derudover er gasprisen sat lavt over hele perioden for et projektforslag til konverteringer – selvom man må basere sig på importeret gas.

Søren U. Mikkelsen synes, det er tid til en ny udgave af forudsætninger for de samfundsøkonomiske beregninger, hvor der også tages hensyn til lokaløkonomiske forhold, såsom køb af brændsel fra lokalområdet, en positiv indvirkning på lokal arbejdskraft, og gunstig indvirkning på betalingsbalancen. Derfor er han også med i en gruppe med Dansk Fjernvarme, der er ved at udarbejde et forslag til nye forudsætninger.

- I sidste ende er det jo tydeligt, at det er Finansministeriet, der afgør, hvilken model der benyttes, mere end hensynet til at Danmark meget snart skal være fossilfrit med hensyn til brændsel til opvarmningsformål, lyder det fra direktøren.