30. maj 2017 Folkemødet

Dagsoversigt for programmet i "Forsyningshjemmet"

Her får du en komplet oversigt over hvad der sker på alle fire dage i Forsyningshjemmet - Dansk Fjernvarme, DANVA og Dansk Affaldsforenings telt. Find os på B13. 

Folkemødet på Bornholm
Forsyningshjemmet er at finde på Nordlandspladsen på B13. Her er Dansk Fjernvarme gået sammen med DANVA og Dansk Affaldsforening om en lang række debatter. Tjek programmet her. Foto: Joachim Adrian.

Dansk Fjernvarme, DANVA og Dansk Affaldsforening er i år gået sammen om et telt på Nordlandspladsen (B13).  I teltet, som kaldes ”Forsyningshjemmet”, kan man gå på jagt efter spændende facts om vand, varme og affald.

 

Se her, hvad der sker på alle fire folkemødedage:

 

TORSDAG DEN 15. JUNI

 

Er Danmark klar til datacentre?  

 

Hver gang du foretager en søgning på nettet eller downloader en fil, sætter det gang i store servere, og det skaber varme. Når Apple, Google og Facebook placerer store datacentre i Danmark giver det mulighed for mere grøn energi. Vi sætter fokus på, hvordan overskudsvarme fra produktionen kan gøre nytte. I stedet for at fyre for gråspurvene, kan overskuddet lige så godt kanaliseres ind i fjernvarmen. Der er store gevinster at hente. Både for miljøet og økonomien.

 

Deltagere: Peter Birch Sørensen, Formand, Klimarådet. Hanne Storm Edlefsen, Afdelingsleder i Elsystemansvar, Energinet. Henrik Hansen, Direktør, Datacenter Industrien.  Jesper Koch, Udviklings- og analysechef, Grøn Energi. Moderator: Kim Mortensen.

Tid: 13.30-14.15

Arrangør: Dansk Fjernvarme

_____

 

 

Hvorfor skal plastikaffald være så svært?

 

Dansk Affaldsforening sætter fokus på det notorisk komplicerede plastikaffald. Det består af mange typer, farver og hårdheder, og er svært for almindelige mennesker at sortere som affald. Kom selv og prøv kræfter med at sortere plastik i forskellige typer. Hvorfor skal der være så mange typer? Kunne man ikke ensrette plastikken noget mere? Eller reducere mængderne af f.eks. plastik til emballage? Til arrangementet vil Dansk Affaldsforening præsentere sin politik på plastikaffalds-området, samt uddybe foreningens forslag om at komme pant på flere slags emballage til drikkevarer.

 

Deltagere: Jacob Hartvig Simonsen, Direktør, Dansk Affaldsforening. Christian Poll, MF og miljøordfører, Alternativet. Christina Busk, Miljøpolitisk chef, Plastindustrien.

 

Tid: 15.00-15.45

Arrangør: Dansk Affaldsforening

 

_____ 

 

 

Samskabelse om fremtidens klimaudfordringer

Alle taler om samskabelse, men hvordan gør man det egentlig i praksis? Forsyningsselskabet Fors A/S sætter fokus på samskabelse gennem en interaktiv event. Fors A/S har inviteret en række forskellige eksperter til at komme med deres bud på, hvordan reel samskabelse opnås med udgangspunkt i en konkret case om lokale regnvandsløsninger. I tider med klimaforandringer, skybrud og stigende regnmængder har forsyningsløsninger stor indflydelse på udformningen af byens rum. Det er derfor afgørende, at løsninger skabes i fællesskab. Hvordan får vi fx bragt lokale samarbejdspartnere, kommune og borgere i spil og skabt fælles løsninger med merværdi for lokalsamfundet? Og hvordan kan vi sammen indrette byerne så regnvandet kan gøre gavn og skabe nye grønne byrum?

Deltagere: Marie Brammer Nejrup, Projektleder, Fors A/S. Thomas Gedde Højland, Direktør, Resonans. Nis Grønager Madsen, Indehaver, Nis Grønager Madsen. Søren Møller Christensen, Partner, Carlsberg/Christensen. Bjørn Henrichsen, Projektudvikler, Lejre Kommune. Birgitte Hoffmann, Lektor, Aalborg Universitet – CPH.

Tid: 15. juni kl. 16.45-17.30

Arrangør: Fors a/s.

 

 _____

  

FREDAG DEN 16. JUNI   

 

 

Kom og mød Vandetsvej.dk og 6. kl. fra Kongeskærskolen

 

Vandetsvej.dk er landets mest omfattende hjemmeside, der fortæller om en af de samfundsmæssigt vigtigste ressourcer på jorden, nemlig vand. Vandetsvej.dk binder skolerne sammen med landets forsyninger i en oplevelse fra AAADR til AHA! Mød 6. klasse fra Kongeskærskolen i Allinge og oplev hvordan danske forsyninger bidrager med formidling til Åben Skole om vand, klima, ressourcer og bæredygtighed når de inviteres på besøg. BIOFOS besøgstjeneste KloakLab laver formidling og forsøg med eleverne og binder det digitale læringsunivers sammen med lugt, syn og sanser. Vandetsvej.dk kan kvit og frit bruges i undervisningen.

 

Deltagere: Kristian Mandrup Pedersen, Informationsmedarbejder, BIOFOS. Jens Kjær Christensen, Informationsmedarbejder, BIOFOS.

 

Tid: 09.00-09.45

Arrangør: DANVA

 

_____

 

 

Slaget om affaldet: fremtidens cirkulære økonomi

 

Affald spiller en nøglerolle i fremtidens cirkulære økonomi - men er samtidig et produkt af industriens design og produktion samt vores forbrug. Hvordan får vi kæderne i cirklen til at spille optimalt sammen - og hvem har ansvaret, hvis en af kæderne knækker? Markedet? Det offentlige? Eller forbrugerne? Det sætter Dansk Affaldsforening i fokus, hvor foreningen også vil præsentere sine visioner for fremtidens cirkulære økonomi set fra den kommunale affaldssektors synsvinkel.

 

Deltagere: Jacob Hartvig Simonsen, Dansk Affaldsforening,  Marianne Munch Jensen, ARI, Vibeke Myrtue Jensen, Forbrugerrådet TÆNK

 

Tid: 11.00-11.45

Arrangør: Dansk Affaldsforening.

 

_____

 

 

Spildevandsslam – fra lort til lagkage?

 

Når vi skyller ud i toilettet havner spildevandet i sidste ende på landbrugsjord, fordi slammet indeholder næringsstoffer til fødevareproduktion. Men vores slam indeholder også problematiske stoffer såsom tungmetaller og mikroplast, som vi ikke ønsker på markerne. Hvad indeholder dit spildevand af lort og lagkage – og hvordan finder vi i fællesskab nye løsninger til at udnytte det gode og skille os af med det problematiske? DANVA og forsyningsselskaberne inviterer relevante samarbejdspartnere til idésession om nye løsninger for slambehandling.

 

Deltagere: Kirsten Brosbøl (S), Lars Therkildsen, formand DANVA, John Buur Christiansen, dir BIOFOS,  Sune Aagot Sckerl, områdechef i HedeDanmark og formand for Genanvend Biomasse, Peter Rosendal, næstformand Bæredygtigt Landbrug, Henrik Corell, Produktionschef, Fors A/S. 

 

Tid: 12.00-12.45

Arrangør: Fors a/s. BIOFOS. DANVA.

_____

              

 

Fordomsquizz om forsyning af hele Danmark

Vær med i teltet, når bramfri branchefolk og direkte direktører drøfter dilemmaer fra energiens verden: Hvad betyder det at være fælles om forsyning i lokalsamfundet? Hvem skal eje de fælles goder? Hvad vil det betyde, hvis forsyningsselskaberne ikke længere har adgang til lån i KommuneKredit? Som publikum har du også mulighed for at blande dig i debatten.

 

Deltagere: Lars Christian Lilleholt, Energi- forsynings- og klimaminister, Regeringen. Steffen Damsgaard, Formand, Landdistrikternes Fællesråd. Jens Lundager, Administerende direktør, KommuneKredit. Jacob Hartvig Simonsen, Direktør, Dansk Affaldsforening. Kim Mortensen, Direktør, Dansk Fjernvarme. Carl-Emil Larsen, Direktør, Danva.

 

Tid: 14.00-14:45

Arrangør: Dansk Fjernvarme. Dansk Affaldsforening. DANVA.

_____

 

 

Du er en del af den cirkulære økonomi

Hvis du drikker vand fra vandhanen, producerer affald eller tænder for radiatoren når det er koldt, så er du allerede en del af den cirkulære økonomi. Forsyningsselskaberne er måske de væsentligste aktører herhjemme, når det drejer sig om genanvendelse – og du er sandsynligvis medejer. Uden du måske ved det. Vi sætter fokus på konkrete historier om genanvendelse af fosfor fra spildevand, opsamling og anvendelse af overskudsvarme og sortering og genanvendelse. Vær med til at drøfte, hvad der skal til for at fremme den cirkulære økonomi – og få et indblik i, hvad dine selskaber gør på området.

 

Deltagere: Finn Thøgersen, Bestyrelsesformand, Nomi4s. Peter Kjærgaard Svendsen, Energichef, COOP. Steen Christiansen, Borgmester, Albertslund Kommune. Carl-Emil Larsen, Direktør, Danva. Jacob Hartvig Simonsen, Direktør, Dansk Affaldsforening. Kim Mortensen, Direktør, Dansk Fjernvarme.

 

Tid: 15:00-15.45

Arrangør: Dansk Fjernvarme. Dansk Affaldsforening. DANVA.

_____

 

 

Ipod-battle på grøn omstilling 

Hvem har publikum i sin hule hånd, når folkevalgte politikere skal battle på musik? Det bliver afgjort, når der dystes på kreativt musikvalg, folkelighed og rappe kommentarer. Vi har sammensat stærke teams, der har udvalgt en håndfuld sange til at vinde publikums gunst. Efter alle numre er fyret af, afgør et decibelmeter, hvilket team der har vundet, og hvem der må bide i græsset og forlade scenen som tabere.

 

Deltagere: Dan Jørgensen, MF (S), Christel Schaldemose, MEP (S), Jacob Klivager Vestergaard, formand SFU og Chris Bjerknæs, fmd., DFU. Moderator: Kim Mortensen. 

 

 

Tid: 17.00-18.00

Arrangør: Dansk Fjernvarme

 

 

 

LØRDAG DEN 17. JUNI

 

 

Vi bygger din by i Lego og fjernvarmerør. Forsyningshjemmet

Rør for milliarder bliver hvert år gravet ned i jorden. Kan de bruges aktivt i byrummet til at skabe en bedre by over jorden? I disse år ser vi digebyggeri der skaber rekreative områder; vandbassiner der fungerer som skaterbaner og håndtering af regnvand som giver grønt liv. Inspireret af denne trend ser vi på, hvordan man kan skabe byudvikling ved hjælp af varme.

 

Deltagere: Nikolaj Sveistrup, programchef for CITIES, Dansk Arkitekturcenter. Uffe Steiner Jensen, Politisk Rådgiver, Nordic City Network. Kim Mortensen, Direktør, Dansk Fjernvarme.

 

Tid: 10.45-11.30

Arrangør: Dansk Fjernvarme 

 

_____

 

 

Rent drikkevand kommer fra hanen!

 

Vidste du, at flaskevand er op til 400 gange dyrere end det vand, du har i din egen hane? I Danmark leverer vandselskaberne rent drikkevand til din vandhane. Du kan godt føle dig heldig, for det er ikke en selvfølge at have rent grundvand. Vær med til at fejre det rene danske drikkevand, når Frank Erichsen a.k.a. Bonderøven udfordrer vandselskaberne og vi diskuterer vandproduktion. Blandt andet spørger vi, hvorfor mange danskere køber vand på flaske, når det simple valg – vand fra vandhanen – er både renere, billigere og bedre for miljøet? Gennem hele folkemødet kan du teste din viden om rent drikkevand i Forsyningens Telt. Kom få en drikkedunk, du kan tanke op med rent postevand i Vandbaren og deltag i drikkevandsquizzen. De rigtige svar får du af forsyningsselskaberne, når vinderen kåres under lørdagens store drikkevandsevent.

 

Deltagere: Frank Erichsen, Bonderøven DR, Thomas Hopp, Kommunikationschef, Fors A/S, Hans-Martin Friis Møller, dir. Kalundborg Forsyning, Helle Katrine Andersen, afdelingschef DANVA, Rasmus Sielemann Christensen, dir. Bornholms Energi og Forsyning.

 

Tid: 12.00-12.45

Arrangør: Fors a/s. Bornholms Energi og Forsyning. DANVA. Kalundborg Forsyning.

 

_____

 

 

Få gode idéer til affaldssorteringen derhjemme

 

Affaldssortering - det skal bare være nemt. Men der er ikke altid plads under køkkenvasken til den ene, anden og tredje slags affald. Eller er der? Til denne workshop kan du få inspiration til, hvordan du kan gøre det nemmere at affaldssortere hjemme hos dig selv. Du kan også se affaldssektorens bud på et fælles piktogramsystem, så symbolet for plastikaffald måske en dag er det samme, uanset om du er derhjemme, på arbejde eller i sommerhuset.

 

Deltagere: Lærke Ærenlund, Innovationskonsulent, Fors A/S. Kristine Virén, Formidlingschef, Bolius. Niels Remtoft, Specialkonsulent, Dansk Affaldsforening.

 

Tid: 13.45-15.00

Arrangør: Dansk Affaldsforening

 

_____

 

 

SØNDAG DEN 18. JUNI

 

Følg ressourcernes forløb

Søndagen er i år dedikeret til de lokale forsyninger på Bornholm, hvor Bornholmerne kan møde deres lokale forsyningssektor. Det betyder, at Forsyningshjemmet forvandler sig til Ressourcernes Telt på Folkemødets sidste dag:

 

Tag på en rundtur i ressourceteltet, hvor begrebet jord til bord får en helt anden, men nok så interessant betydning. Kom ind og hør om den bornholmske energiproduktion og landbruget, der lægger sig i selen for tilbyde velproducerede produkter. Historien om Bornholm og værdiskabelse, er også historien om, hvordan produktion af energi, landbrug og fødevarer hænger sammen. Du har mulighed for at se, føle og smage Den Bornholmske Ressourcekæde. I Ressourcernes telt bliver du helt praktisk ført igennem ressourcekæden og møder de forskellige aktører og ser hver deres bidrag til kredsløbet. Du får mulighed for at tale med aktørerne og blive klogere på Den Bornholmske Ressourcekæde.

 

Tid: Hele dagen

Arrangør: Bornholms Energi og Forsyning, BOFA, Bornholms Landbrug, Gourmet Bornholm