20. dec 2016

Solvarme dæmper prisen på energibesparelser

Mens udgifterne til energibesparelser år for år er steget, er solvarme med til at lægge en dæmper på energiselskabernes omkostninger.

Den seneste opgørelse over omkostninger til energibesparelser fra 2015 viser, at mens stort set alle energiselskaber realiserede deres sparekrav, så skete det med nogle meget høje omkostninger til følge. Hvor det i 2010 og 2011 kostede henholdsvis 37,5 øre og 36,3 øre at realisere én kWh, så kostede det i 2015 ikke mindre end 48,8 øre/kWh.

De samlede omkostninger for henholdsvis el, gas og fjernvarme er steget fra cirka 700 millioner kroner i 2010 til 1, 6 milliarder kroner i 2015, hvor det samlede sparekrav til selskaberne dog også var på sit højeste.

LÆS OGSÅ: Augustenborg: Et stykke af vejen

- Det er ikke nogen overraskelse, at omkostningerne stiger, da de billige og lette energibesparelser for længst er gennemført. Man kan nu en gang kun isolere ét rør én gang. Men det ændrer ikke ved, at omkostningerne synes at være løbet løbsk, og vi ser desværre ikke nogle tegn på, at det har ændret sig i 2016, siger Rune Moesgaard, chef for Politisk Økonomisk Sekretariat i Dansk Fjernvarme.

Større omkostninger uden solvarme
I den seneste aftale om energibesparelser har fjernvarmeselskaberne haft mulighed for at investere i solvarme og derigennem indfri deres forpligtigelse. Det er der mange selskaber, der har gjort og i september kunne Dansk Fjernvarme melde ud, at der i alt er opført mere end 1 millioner m2 solvarme.

- Udover at give varme til mere end 25.000 danske husstande, så har investeringen i solvarmeanlæg også haft den effekt, at de har presset prisen ned på energibesparelser helt generelt, oplyser Rune Moesgaard.

LÆS OGSÅ: Vivild mangler bare at trykke på knappen

Ifølge Dansk Fjernvarme skyldes det, at store solvarmeanlæg udbydes som energibesparelser i store mængder, hvormed de slår direkte ud i markedet for handel med energibesparelser.

- Vi kan se, at da eksempelvis Silkeborg Fjernvarme udbød energibesparelser på baggrund af deres store solvarmeanlæg, faldt priserne på handel med energibesparelser i markedet. Dermed er handel med energibesparelser ikke så meget anderledes end handel med andre værdipapirer, hvor kursen lægges efter udbud og efterspørgsel, siger Rune Moesgaard.

Ny energispareaftale med solvarme
I 2015 var den gennemsnitlige omkostning til energibesparelser på 49,6 øre/kWh, hvilket var en stigning på 7,5 øre/kWh eller 18 procent i forhold til 2014. Én kWh solvarme koster mellem 20-25 øre/kWh at producere, hvilket gør det billigere end langt de fleste andre teknologier.

- Når vi i forhandlingerne om en ny energispareaftale har været optagede af at få solvarme med, så var det ikke alene for at understøtte dansk industri eller for at fortsætte fremgangen med den grønne omstilling. Målet er først og fremmest at reducere energiforbrug og CO2-udslippet med nogle værktøjer, der lægger en dæmper på omkostningerne for forbrugerne. Det får vi med solvarme, siger Rune Moesgaard.

I den nye aftale om energibesparelser mellem gas-, el- og varmesektorerne har fjernvarmeselskaberne fået mulighed for at investere i solvarme frem til og med udgangen af juni 2018.