02. nov 2016

Dansk Fjernvarme står bag kompromisforslag om energibesparelser

Dansk Fjernvarme står fortsat bag det kompromisforslag, som aktørerne i energispareordningen har sendt til ministeren. Men når der nu er gået et år uden politisk afklaring, bør en ny aftale række længere frem, end der er lagt op til.

Dansk Fjernvarme er stadig en del af brancheudspillet omkring en ny energispareaftale, slår organisationen fast. Foto: Soffi Chanchira Larsen

Dansk Energi og gasdistributionsselskaberne har 31. oktober 2016 fremsendt et brev til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, hvor de giver udtryk for, at Dansk Fjernvarme ikke længere står bag det såkaldte kompromisforslag af 1. marts 2016. 

Det er ikke tilfældet, mener Dansk Fjernvarme, der netop har skrevet til ministeren for at fjerne den tvivl, der er rejst.

-  At Dansk Fjernvarme ikke længere står bag det kompromisforslag, som de sammen med Dansk Energi og gasdistributionsselskaberne sendte til ministeren i marts i år, må bero på en misforståelse, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Af kompromisforslaget fremgår det, at ”Muligheden for indregning af kollektiv solvarme forlænges med to år i forhold til den eksisterende aftaletekst, så besparelser som følge af etablering af kollektive varmeforsyningsanlæg kan medregnes i 2016 og 2017.”

Muligheden for at medregne kollektive solvarmeanlæg udløb pr. 31. december 2015. Da der endvidere i hele 2016 ikke har eksisteret en afklaring omkring mål og virkemidler i energispareordningen – og der som følge heraf heller ikke er blevet opsat solvarmeanlæg og indregnet energibesparelser herfra – må teksten i kompromisforslaget i sagens natur betyde, at de to år i forhold til den eksisterende aftale rykkes til 2017 og 2018.  

- Det er klart, at når der nu er gået snart et år, uden at der er kommet politisk afklaring om ordningen, så må kompromisforslaget også forskydes, hvis det reelt skal give selskaberne mulighed for at investere i solvarme og varmepumper, siger Kim Mortensen og fortsætter:  

- For at fjerne den tvivl, der er rejst, har vi derfor i dag skrevet til ministeren, hvor vi samtidig understreger, at vi mener, der snarest muligt bør indgås en aftale, så energiselskaberne så omkostningseffektivt som muligt kan gennem energibesparelserne.