19. okt 2016

Danske afgifter gør fjernvarme unødvendigt dyrt

En ny svensk rapport, hvor prisen på fjernvarme er blevet undersøgt i flere europæiske lande, ender Danmark på en kedelig placering med en høj varmepris. Det skyldes en række afgifter på brændsler og moms.

En ny svensk rapport fra Svensk Fjärrsyn har undersøgt prisen på fjernvarme i de fleste europæiske lande i 2013. Danmark har fået en kedelig høj placering over lande med en høj varmepris på 28,9 EUR pr. GJ, mens prisen i nabolande som Sverige og Tyskland lå på henholdsvis 20,3 og 21,2 EUR/GJ; det hele uden moms.  

Årsagen til, at prisen på fjernvarme ligger så højt i Danmark er, at der er en række afgifter, som ikke kendes i andre lande. Det er afgifter på brændsler, NOx, CO2, PSO og en generelt høj moms på hele prisen.  

I alt 49 procent af, hvad fjernvarmeselskaberne opkræver, går til skatter, afgifter og moms, der sendes videre til statskassen.  

Den svenske rapport er dermed en stærk dokumentation for, at danske fjernvarmekunder belastes af en højere pris, end det sker i andre lande primært, fordi der er særlige danske afgifter. Renses de danske fjernvarmepriser for de særlige danske afgifter og moms, kommer den danske varmepris ned på 19,9 EUR pr. GJ og dermed tæt på det europæiske gennemsnit.  

Rapporten er ikke fejlfri
Selvom forfatteren bag rapporten anerkender, at konklusionerne skal tages med forbehold, så er der alligevel flere væsentlige forkerte antagelser om den danske fjernvarme, herunder at der helt konkret er medtaget et alt for lavt fjernvarmesalg, hvilket selvsagt har stor betydning for udregning af en gennemsnitspris.  

Rapporten har desuden en bemærkning om, at statsafgiften på fyringsolie, der skulle være med til at fremme tilslutningen til fjernvarme i Danmark, var nyttig tilbage i 1970’erne og 80’erne. I dag er fjernvarme konkurrenceudsat, fordi der er afgift på fjernvarmens brændsler som affald, kul, naturgas og lidt olie. Det er således ikke kun fyringsolie, der belastes af afgifter.  

Det største bidrag til den høje gennemsnitlige danske fjernvarmepris skal dog findes i beregningsforudsætningerne.  

Den danske pris på fjernvarme med alle faste og variable omkostninger herunder afgifter og moms var på 917,4 DKK/MWh i 2013. Afgifter pr. produceret MWh var og er 167 DKK/MWh, men dertil kommer ledningstabet på i gennemsnit 17,5 procent. Det vil sige, at kunden skal betale en afgift pr. leveret MWh på 202,4 DKK. Dette beløb tillægges derefter moms på 25 procent og en samlet afgiftsbelastning på 253 DKK/MWh.

Den danske pris på 917,4 DKK/MWh skal således fratrækkes afgifterne og momsen af afgifterne på i alt 253 DKK/MWh. Derefter bliver fjernvarmeprisen uden afgifter på 664,4 DKK/MWh eller svarende til 24,6 EUR/GJ inkl. moms og 19,7 EUR/GJ uden moms. Dermed kommer det danske gennemsnit for fjernvarmeprisen i 2013 ned på europæisk gennemsnit og derfor langt fra den lidet eftertragtede sidsteplads.   

Den danske fjernvarme har ikke bidraget til udarbejdelsen af rapporten.