16. aug 2016

Hemmelig rapport er intet columbusæg

Forsyningssektoren skal finde besparelser for milliarder og vejen derhen er at få private investeringer i sektoren, skriver Jyllands-Posten. Det er en dårlig idé, siger Dansk Fjernvarme, der efterlyser åben og offentlig debat om, hvordan forsyningssektoren kan udvikles.

Ifølge en hemmelig rapport fra konsulenthuset McKinsey kan der effektiviseres for milliarder i forsyningssektoren. Foto: Colourbox

Den samlede forsyningssektor skal finde besparelser for i alt 7,1 mia. kr., hvis det står til regeringen. De har fået konsulenthuset McKinsey til at begå en rapport, hvor de i anbefalinger ønsker at vende op og ned på den succeshistorie, der hidtil har kendetegnet den dansk forsyningssektor. Der skal blandt andet tillades udbytte og afkast til private investorer og stilles særlige krav til selskabernes bestyrelser.   

Dansk Fjernvarme er stærkt skeptiske overfor konsulentrapporten:  

- Jeg vil gerne advare mod, at man gør hele forsyningssektoren til et investeringsobjekt, hvor private selskaber kan opkøbe forsyningsselskaber med henblik på at skabe profit. Vi har flere steder i vore nabolande erfaring for, hvordan private selskaber overtager forsyningsselskaber og der skræmmer sporene. Det samme er gældende i de få tilfælde i Danmark hvor man har forsøgt samme eksperiment. Det giver ikke lavere regninger for forbrugerne, tværtimod. Det giver højere priser og en gigantisk ekstraregning for samfundet når der skal ryddes op, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.    

Demokratisk udfordring
Dansk Fjernvarme har sammen med øvrige repræsentanter fra forsyningssektoren, været inviteret til såkaldte dialogmøder, hvor konsulenthuset har fremlagt delkonklusioner. Men hver gang har møderne været underlagt referatforbud, der er ikke udleveret dagsorden eller andet materiale og på forespørgsel om lov til at se beslutningsgrundlag møder sektoren en kold skulder.  

- Vi har en demokratisk udfordring, når regeringen ved hjælp af hemmeligt bestilte og fagligt stærkt tvivlsomme konsulentrapporter kan vende op og ned på forsyningssektoren uden nogen åben og offentlig debat. Jeg har endnu til gode at se politisk formulerede krav til, at forsyningssektoren skal reguleres som konsulenterne i McKinsey ligger op til, siger Kim Mortensen og fortsætter:  

- Helt tosset bliver det, når de selskaber hele regeringens spareøvelse berører, ikke kan få indsigt i det beslutningsgrundlag som embedsværket og regeringen træffer beslutninger på baggrund af. Hele processen er underlagt referatforbud. Vi kan ikke få lov at se konsulenternes rapport og når vi beder om blot at se mødematerialet bliver vi mødt med truslen om yderligere udelukkelse fra møder.  

Åben og offentlig debat efterlyses
Dansk Fjernvarme anerkender at fjernvarmeselskaber naturligvis ligesom alle andre sektorer, kan blive mere effektive. Det kræver dog de rigtige værktøjer og ikke rapporter bestilt i det skjulte.  

- Der er ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, at vi alle kan blive mere effektive. Det gælder også forsyningssektoren. Men de værktøjer, der lægges op til, hvor private selskaber skal kunne hive profit ud af vand og varmeselskaberne er ikke vejen at gå. Non-profitreguleringen er forbrugernes garanti for, at effektiviseringsgevinster går til tilbage til forbrugerne eller til udvikling af selskabet og ikke til profit til ejerne, siger Kim Mortensen.  

- Jeg håber at regeringen vil slå bak på den dagsorden, de har foldet ud nu, så vi kan få en åben og offentlig debat om, hvordan vi sammen udvikler forsyningssektoren, lyder det fra direktøren.