06. jan 2015

Vindmøller kunne 2. januar varme en hel dansk by op i et år

Den 2. januar producerede vindmøller så meget strøm, at det kunne have varmet byer som Hjørring eller Viborg op et helt år. Næsten 40.000 MWh blev eksporteret. Eksportprisen var kun en femtedel af normalprisen på strøm.

Det er ikke nogen samfundsmæssig god ide, at det er for dyrt for fjernvarmeværker at udnytte vindmøllestrøm, når der er overskudsproduktion. Men fjernvarmeværkerne skal betale en for høj pris for strøm til store varmepumper, siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen.

Danmark har slået ny verdensrekord i produktion af el fra vindmøller. Men det er i dag ikke muligt at udnytte den megen vindmøllestrøm i store varmepumper hos fjernvaremværkerne. Det kan ganske enkelt ikke betale sig på grund af tariffer og afgifter. Derfor eksporteres overskudstrømmen til foræringspris. Foto: Colourbox.

Den 2. januar snurrede vindmøllerne lystigt. De producerede langt mere, end hvad der reelt var behov for i Danmark, så derfor blev overskudstrømmen eksporteret – primært til Norge.

Faktisk blev der eksporteret ca. 40.000 MWh alene denne dag. Og det vel at mærke til en pris, som kun var en femtedel af normalprisen. Samlet var vindmølleproduktionen ca. det dobbelte.

Den eksporterede mængde strøm kunne ved hjælp at store varmepumper have være brugt til fjernvarme. Der var så meget, at det svarer til et halvt års forbrug af fjernvarme i byer som Hjørring eller Viborg.

Men da store varmepumper i fjernvarmesystemet ikke kan betale sig på grund af afgifter og tariffer, så er den eneste mulighed for at komme af med statsstøttet overskudsstrøm at eksportere den. Tilmed har man i syv ud af 24 timer betalt for at slippe af med den.

- Den intelligente og samfundsmæssigt mest værdifulde måde at udnytte så meget vindmøllestrøm på er at bruge den i fjernvarme ved hjælp af store varmepumper. Dermed kan man gemme energien fra når det blæser, til når der er behov og endda gøre det med stor gevinst, siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen.

Han peger på, at skal dette kunne lade sig gøre, så skal det være økonomisk attraktivt at investere i de store varmepumper for fjernvarmeværkerne. Så længe, at afgifter, PSO og nettariffer ikke understøtter at strømmen er billig, så er det væsentligt billigere for fjernvarmeværkerne at benytte andre energikilder.

- Det første skridt kunne være at se på nettarifferne, som man umiddelbart kan ændre, peger Kim Mortensen på.

En ny analyse fra fjernvarmens tænketank Grøn Energi viser, at barrieren for udbredelse af store varmepumper er, at den samlede produktionspris er 20-25 procent for høj. Ved at fjerne PSO-tariffen, lade varmepumper tælle som energibesparelser det første år samt at indføre lavere nettariffer, så vil produktionsomkostningerne falde til et konkurrencedygtigt niveau og dermed være attraktiv for fjernvarmeværkerne.

- Der er et åbent investeringsvindue netop nu, fordi fjernvarmeværkerne står foran at skulle investere i ny teknologi. Men ændrer man ikke på afgifter og nettariffer, så investerer de i andre teknologier, og så går der 20-30 år, før chancen er der igen, siger Kim Mortensen.

- Den grønne, intelligente og samfundsmæssigt mest værdifulde udnyttelse af vindmølle-strøm kræver, at der politisk tages initiativer, siger Kim Mortensen.