04. sep 2014 Pressemeddelelse

Varme på grøn strøm tabt i afgiftskløft

Det politiske ønske om at bruge den stadigt grønnere el i vores opvarmning bliver kvalt i afgifter. Derfor er det ikke attraktivt for fjernvarmeværker at installere store varmepumper. Nye tal viser, at de store varmepumper halter langt bagefter forventningerne. Uden en ændring af afgifterne vil det politiske mål om at bruge el til varme næppe blive indfriet.

Store varmepumper er den mest effektive teknologi til at udnytte vindmøllestrømmen i stedet for at sælge den billigt til nabolande. Uden en ændring af afgifterne vil det politiske mål om at bruge el til varme næppe blive indfriet, siger direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme. (Foto RedStar).

Vi skal bruge den grønne el til varme. Det mantra er en genganger i både energiforliget fra 2012, VK-regeringens ”Energistrategi 2050” og S-R-SF-regeringens oplæg ”Vores Energi”. Men det mantra bliver næppe til virkelighed, for skævvridende afgifter betyder, at de større mængder vindmøllestrøm ikke bliver til varme på store varmepumper i fjernvarmeværkerne.

Virkeligheden er, at der i 2016 knapt vil være installeret omtrent 9 MW store varmepumper, hvilket svarer til opvarmning af ca. 6.000 husstande, mens Energinet.dk forventer 120 MW i 2020. 

- De store varmepumper er den mest effektive teknologi til at udnytte vindmøllestrømmen i stedet for at sælge den billigt til nabolande. Varmepumperne er sammen med fjernvarmeværkernes kraftvarmeanlæg og lagertank den bedste måde at balancere el-systemet på, fordi de kan tænde og slukke i forhold til, om vindmøllerne snurrer eller står stille, siger Kim Mortensen, direktør hos Dansk Fjernvarme. 

I 2020 vil 50 procent af elforsyningen være baseret på vindkraft. Det er et af målene i energiforliget, der også indeholder klare ambitioner om et lavere energiforbrug, og her er store, energieffektive varmepumper et af de afgørende midler til at nå det mål. 

Men PSO-betaling betyder, at den store varmepumpe på et fjernvarmeværk koster op mod 1.000 kr. mere i afgifter pr. hustand end, hvis varmen kommer fra andre opvarmningskilder.

- Vi halter gevaldigt efter at kunne indfri de politiske ambitioner om at bruge vindstrøm til varme. Udfordringen er, at både de store og små varmepumper bliver tabt i dødens gab mellem de fornuftige politiske mål og en alt for høj afgift på el, som gør det svært at konkurrere med andre brændsler, siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi. 

I dag gælder der allerede andre regler for brugen af såkaldte el-patroner. Disse el-patroner er derfor i dag et vigtigt instrument, når vindmøllerne producerer mere strøm, end der er behov for. El-patronerne producerer fjernvarme af den overskydende strøm, uden at der skal betales PSO-afgift af denne strøm. Ved at bruge de samme regler for de store varmepumper vil det reelt blive muligt for fjernvarmeværkerne at investere i denne energieffektive teknologi. 

Yderligere informationer:
Kontakt: Pressechef i Dansk Fjernvarme, Torben Øllegaard Sørensen, tlf. 61 20 57 23
Pressechef i Dansk Energi, Eva Tingkær, tlf. 22 75 04 73