24. nov 2014

Ny analyse: Milliardgevinst i at importere affald

Import af affald kan give Danmark en kæmpe samfundsøkonomisk gevinst på 1,1 mia. kr., hvis de danske affaldsenergianlæg udnyttes mere effektivt. Det viser en ny rapport fra EA Energianalyse.

Der er en stor samfundsøkonomisk gevinst at hente ved at øge importen af affald, så de danske anlægs kapacitet kan udnyttes fuldt ud. Det konkluderer en ny rapport, som EA Energianalyse har lavet for Dansk Affaldsforening. Foto: Vestforbrænding.

Fjernvarme fra importeret affald luner både i de danske stuer, i danskernes pengepung og i statskassen.

Det viser en rapport af samfundsøkonomiske gevinster ved import af affald til energi­udnyttelse, udarbejdet af EA Energianalyse for Dansk Affaldsforening.

Samtidig er importeret affald i danske affaldsenergianlæg godt nyt for klimaet, da klimagevinsten er dobbelt så stor ved at energiudnytte frem for at deponere affaldet på losseplads.

- Rapporten viser, at der er markante gevinster at hente ved at importere ikkegenanvendeligt affald til energiudnyttelse i Danmark. Når man dertil lægger et positivt klimaregnskab er der tale om en win-win situation for både Danmark og klimaet, siger direktør i Dansk Affaldsforening Jacob Hartvig Simonsen. 

Ledig kapacitet i ovnene
Både offentligt og privatejede affaldsenergianlæg importerer i dag ikke-genanvende­ligt affald såsom karton, plast og nedbrudte tekstilfibre. Importen er god­kendt af statslige miljømyndigheder i både Danmark og eksportlandet i EU. Anlæggene udnytter, at der aktuelt er en ledig kapacitet i de danske affaldsenergianlæg samtidig med at flere lande omkring os ikke har en færdigudbygget affaldsenergisektor.

- Affald er en ressource som vi skal udnytte bedst muligt. Hvor man mange steder i Europa ikke har en tilstrækkelig udbygget affaldsenergisektor, har vi i Danmark løsningen i kraft af nogle af verdens mest energi- og miljøeffektive affaldsenergianlæg, siger Jacob Hartvig Simonsen. 

Markante klimagevinster
Der er markante klimagevinster ved at importere affald fra andre EU-lande. Livscyklus­analyser viser, at der er dobbelt så stor klimagevinst ved at energiudnytte engelsk affald i Danmark frem for at lægge det på losseplads i hjemlandet.

Det positive klimaregnskab skyldes først og fremmest, at energien i Danmark i stedet skulle komme fra fossile brændsler, samtidig med at deponering af affald udleder metan, der belaster klimaet 25 gange kraftigere end CO². Klimabelastningen ved transport af affald, der fortrinsvis sker med skib, er af lille betydning i det samlede klimaregnskab.

England udbygger forbrænding
Danske affaldsenergianlæg importerer i dag affald fra bl.a. England og Irland. På de britiske øer ender omkring 50 % af affaldet på lossepladsen. Det skyldes først og fremmest, at man ikke har højteknologisk behandlingskapacitet.

Behandlingsteknologien har vi i Danmark i form af nogle af verdens mest miljø- og energieffektive affaldsenergianlæg – anlæg der i dag leverer 20 % af Danmarks fjernvarme og 5 % af vores strøm.

I England har man planlagt at udbygge affaldsenergiområdet, for fremover selv at kunne udnytte energien i ikke-genanvendeligt affald. Men det tager tid. Ofte op mod 10 år fra beslutningen er truffet, til anlægget er i drift. Indtil disse nye løsninger er tilvejebragt, er der ifølge den nye analyse både økonomiske og miljømæssige fordele i at få affaldet energiudnyttet i Danmark.

Reaktioner giver både ris og ros
Tænketanken Concito, der arbejder for at mindske den globale opvarmning, bakker ifølge flere medier op om en øget import af affald til Danmark. Concitos videnschef, Torben Chrintz, mener, at affaldsimport er bedre for klimaet end flere andre alternativer.

Danmarks Naturfredningsforening er til gengæld en skarp kritiker af Danmarks position som Europas førende i afbrænding af affald. Foreningen vil have begrænset kapaciteten på affaldsforbrændingerne og i stedet satse kraftigt på at genanvende affald.

Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen, mener ikke at sagen er et spørgsmål om ”enten-eller” i forhold til forbrænding og genanvendelse, men snarere et ”både-og”.

Genanvendelse af affald går fint i spænd med affaldsenergianlæggene, fordi man derved sikrer den optimale miljømæssige gevinst, mener Kim Mortensen, som peger på, at Danmark i mange år har haft en højeffektiv sektor for at genanvende affaldet som en ressource til energiproduktion. Vel at mærke energiproduktion til gavn for miljøet, fordi affaldet ellers skulle køres på lossepladser.

-Vi skal finde balancen, så vi udnytter ressourcerne optimalt. Og i det regnestykke indgår jo også, at man altid bør anvende ressourcerne, hvor de skaber mest værdi, siger Kim Mortensen.