31. okt 2014 Pressemeddelelse

Statsstøttet vindmølle-el strømmer ud af landet

Selvom regeringen lægger op til, at grøn el skal udnyttes til varmeproduktion, ryger mere end en fjerdedel af vindmøllestrømmen til udlandet – oven i købet til langt under markedspriserne. Den statsstøttede strøm kan anvendes langt mere fornuftigt til store varmepumper i fjernvarme, peger Dansk Fjernvarme på. Det vil give en samfundsøkonomisk på mere end 1 mia. kr.

Kim Mortensen
Danske vindmøllers el eksporteres til udlandet til lavpris. Den strøm kunne i stedet med stor samfundsmæssig fordel anvendes i fjernvarmen, siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen. Foto: Jesper Voldgaard

 

27 procent af den el, som vestdanske vindmøller producerede i 2013, blev sendt ud af landet til priser, der lå hele 21 procent under markedsprisen, den såkaldte spotpris, hvilket koster eksportindtægter for 140 millioner kroner. Samtidig importerede Danmark el, der gennemsnitligt var 15 procent dyrere end spotprisen. Det viser en opgørelse fra tænketanken Grøn Energi.

Det er ifølge Dansk Fjernvarme en uholdbar situation.

– Samfundsmæssigt er det en meget dyr situation. Vi kan få langt mere værdi ud af vindmøllerne, hvis vi ved hjælp af store varmepumper anvender den grønne og vedvarende strøm i fjernvarmesektoren, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Han peger på, at de store varmepumper er den mest effektive teknologi til at udnytte vindmøllestrømmen, fordi de sammen med fjernvarmeværkernes kraftvarmeanlæg og lagertanke kan balancere el-systemet ved at udnytte strømmen, når vindmøllerne snurrer. Men det sker ikke i tilstrækkelig grad på grund af den nuværende skæve afgiftsstruktur. Beregninger fra EA Energianalyse viser, at samfundet kunne få en gevinst på mere end en milliard kroner ved at installere 500 MW store varmepumper til udnytte vindmølle-strømmen.

I stedet bliver en stor del af den statsstøttede strøm solgt billigt til nabolandene, og den udvikling kan blive yderligere forstærket af udsigten til både flere vindmøller og udlandskabler.

Det går stik imod de politiske ambitioner og mål. Både den tidligere og den nuværende regering har proklameret, at den grønne el skal udnyttes til varme.

Målet er, at 50 procent af elforsyningen skal være baseret på vindkraft i 2020. Samtidig forventer Energinet.dk, at de store varmepumper skal stå for produktionen af 120 megawatt. De seneste tal peger dog på, at varmepumperne kun når op på 9 megawatt i 2016.

Kim Mortensen mener derfor, at det er tvingende nødvendigt, at afgifterne bliver ændret, så det bliver rentabelt for fjernvarmeværkerne at investere i varmepumper. Det vil gavne både den grønne omstilling og gøre varmen billigere for forbrugerne.

– Skærer man PSO-betalingen væk på fjernvarmeproduktion baseret på store varmepumper, vil det sænke varmeudgiften cirka 1000 kroner for en almindelig husstand. Det vil gøre udbredelsen af de store varmepumper til en reel mulighed, og på den måde kan vi opnå et fleksibelt energisystem, hvor fjernvarmeværkerne kan anvende og lagre vindmølleenergi, i stedet for at eksportere den billigt, siger Kim Mortensen.

Grøn Energis tal viser også, at når der er behov for at importere el, så er det dyrt. Denne import var således 15 procent dyrere end markedsprisen. Det svarer til en overpris på 108 millioner kroner.

 

 

 

 

Yderligere informationer
Kontakt pressechef Torben Øllegaard Sørensen, telefon 61 20 57 23.
Se endvidere danskfjernvarme.dk

Fakta om fjernvarme
Fjernvarme bliver til på mange måder, blandt andet ved at aftage overskudsvarme fra kraftværker, industrivirksomheder og affaldsforbrændinger og dermed udnytte store mængder energi, der ellers blot ville ryge lige op i den blå luft. Herudover kommer energien også fra geotermi, solvarme, flis og halm. Fjernvarmen er nu 52 procent grøn. Over 1,65 millioner hustande og mere end 3,4 millioner danskere får deres varme fra fjernvarme. Det svarer til 63 procent af alle hustande. Danmark er internationalt førende inden for fjernvarme. Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for fjernvarmeværkerne og har over 400 medlemmer.