27. okt 2014

Fjernvarmeværkerne har barberet ledningstabet kraftigt ned

Fjernvarmeværkernes målrettede indsats med at reducere ledningstab har betydet besparelser for 150 mio. kr. på årsbasis til gavn for miljøet - og økonomisk glæde for forbrugerne.

Fjernvarmeselskaberne har barberet ledningstab kraftigt ned, fortæller økonomisk konsulent Anders Jespersen fra Dansk Fjernvarme.

Gravearbejde
Fjernvarmeværkerne har arbejdet målrettet på at reducere ledningstab med stor succes, viser en analyse ledningsnettets tilstand fra Dansk Fjernvarme. Foto: Nils Rosenvold.

Ledningstab er en omkostning, og omkostninger skal minimeres. Det mantra har fået danske fjernvarmeværker til de seneste år at arbejde målrettet med at skære tabet i ledningsnettet ned.

Og det er lykkedes, viser Dansk Fjernvarmes analyse af ledningsnettets tilstand.

Fra i 2004 at have været 19,95 procent, så er ledningstabet nu reduceret til 17,38 procent, eller hvad der svarer til 150 millioner kroner.

Det er tre tiltag, som gør forskellen, fortæller økonomisk konsulent Anders Jespersen fra Dansk Fjernvarme. Det første er renovering af ledningsnettet, så der løbende bliver udskiftet gamle rør med nye. Dernæst målrettet indsats med at sænke fremløbstemperaturen og endelig sænkning af varmebehovet hos forbrugerne, så der skal sendes mindre energi gennem ledningsnettet.

- Den målrettede indsats bærer frugt, og det mærker forbrugerne direkte i form af lavere varmeomkostninger, siger Anders Jespersen.

Arbejdet handler meget om at dimensionere ledningsnettet optimalt. Værkerne arbejder med planer for udskiftning af gamle rør, så ledningsnettet optimeres ved blandt andet at få mindre diameter og bedre isolering.

 

Forbrugernes anlæg skal fungere optimalt

Anders Jespersen peger også betydningen af de såkaldte motivationstariffer, som betyder, at forbrugerne belønnes for at sikre, at deres anlæg fungerer optimalt og giver den størst mulige afkøling i stedte for at buldre løs uden at afgive varmen optimalt.

-Jo bedre afkøling, forbrugerne har, jo mere effektivt er energien blevet udnyttet, og jo mere effektiv bliver driften af fjernvarmeværket samlet set, siger Anders Jespersen.

Erfaringer fra udskiftninger af gamle distributionsnet i eksisterende boligområder viser, at ledningstabet kan reduceres til kun at ligge omkring 6,5 procent for det pågældende område. Også kilometer lange transmissionsledninger har i dag ledningstab på dette niveau - eller lavere.

- Den rigtige dimensionering betyder utrolig meget i denne sammenhæng. Er rørene alt for store, så udnytter man dem ikke særlig godt, siger Anders Jespersen.

Der er i dag mere end 60.000 kilometer fjernvarmerør til fjernvarmeværkernes mere end 1.652.000 tilkoblede boliger. Rørene er gennemsnitligt 23,5 år gamle, mens den tekniske levealder 50 år.