05. sep 2014

Manglende garantiordning for geotermi og afgifter skal ikke stå i vejen for grøn omstilling

Det nytter ikke at have selvskabte barrierer mod den grønne omstilling. Såvel afgifter som manglen på en national garantiordning for geotermi skal fjernes, slog de Venstre og Radikale fast på Energipolitisk konference. Energiminister Rasmus Helveg Petersen understregede, at målsætningen om 100 pct. grøn el og opvarmning i 2035 står fast.

De grønne målsætninger om fossilfri el og opvarmning i 2035 står fast, sagde klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen på Dansk Fjernvarme og Dansk Energis energipolitiske konference torsdag. Og såvel V som R meldte klart ud, at en national garantiordning for geotermi skal på plads. Det sammen skal afgiftssytemet, så det ikke står i vejen for de energipolitiske målsætninger. Foto: Klima-, energi- og bygningsministeriet - Ulrik Jantzen.

Det dur ganske enkelt ikke, at afgifter spænder ben for de teknologiske bedste, grønne løsninger. Og geotermi skal bestemt ikke bremses af en manglende national garantiordning. Så sikker var både Venstres energipolitiske ordfører Lars Christian Lilleholt og Radikales energipolitiske ordfører Nadim Farooq i udmeldingerne på Dansk Fjernvarme og Dansk Energis energipolitiske konference torsdag.

- Vi er nødt til at kigge på det her og også se på, hvilke muligheder, staten har for at gå ind i det, sagde Lars Christian Lilleholt om geotermi.

- Det vigtigste budskab fra mig er, at vi bliver nødt til at se energipolitik som vækstpolitik. Der skal ske en ligestilling af beskatningen, så vi undgår uheldige investeringer og ikke tilsigtet udvikling, sagde Nadim Farooq.

Hans svar kom blandt andet efter direktør Jan Strømvig fra Fjernvarme Fyn havde belyst, hvordan Fjernvarme Fyn til daglig skal håndtere 29 forskellige afgifter – plus moms.

Og Lars Christian Lilleholt greb geotermi-bolden fra direktør Nighat Kamal fra Farum Fjernvarme. Hun pegede på, at der netop nu er 14 geotermiske projekter, som har mødt muren i form af en manglende national garantiordning. Derfor kommer projekterne for øjeblikket ikke videre med de vigtige prøveboringer.

-Der er bred enighed i Folketinget om, at det er noget, vi skal gøre noget ved, forsikrede Lars Christian Lilleholt og nævnte muligheden for statslig deltagelse i en eller form.

Desværre kunne hverken han eller Nadim Farooq løfte sløret for, hvornår der kommer til at ske forbedringer på skatte- og afgiftsområdet. Ganske enkelt fordi der er uklarhed over, hvornår den længe ventede afgiftsanalyse ser dagens lys. Den har således været lovet offentliggjort i efteråret, men også foråret 2015 har nu officielt været nævnt som offentliggørelsestidspunkt.

Netop den analyse skal sikre, at hele afgiftssystemet hænger sammen og understøtter de energipolitiske målsætninger. Dem er der ikke ændret på, slog klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen fast som det aller første.

- Vi vil have en fossilfri el- og varmesektor i 2035, understregede han.

Men som lovgivning og afgiftssystemet er skruet sammen for øjeblikket, ja, så er der flere grønne løsninger, som ikke kan virkeliggøres. Eksempelvis en større udbredelse af store varmepumper hos decentrale kraftvarmeværker, som er den mest effektive teknologi til at bruge vindmøllestrøm, som er  produceret med et tilskud på 1,15 pr. kWh, til fjernvarme i stedet for eksportere det til nabolande til foræringspriser, fordi der typisk er overproduktion af el, når det blæser meget.

Ved hjælp af store varmepumper vil man kunne udnytte denne energi værdifuldt og gemme den til, der er behov ved at udnytte de decentrale fjernvarmeværkers akkumuleringstanke.

-Det er vigtigt, at vi ikke betaler mere for energi, end der er nødvendigt, sagde ministeren også.