04. dec 2013

Folder om bæredygtig biomasse

Bæredygtig biomasse spiller en vigtig rolle i et grønnere energisystem. Men hvad er bæredygtig biomasse? Hvor meget CO2 udleder biomasse? Og hvordan arbejder energibranchen med at sikre, at den biomasse, der bruges på kraftværker er bæredygtig? De spørgsmål besvarer Dansk Fjernvarme og Dansk Energi i en fælles folder ”Biomasse til energi”.

Bæredygtig biomasse spiller en vigtig rolle i et grønnere energisystem. Men hvad er bæredygtig biomasse? Hvor meget CO2 udleder biomasse? Og hvordan arbejder energibranchen med at sikre, at den biomasse, der bruges på kraftværker er bæredygtig? De spørgsmål besvarer Dansk Fjernvarme og Dansk Energi i en fælles folder ”Biomasse til energi”.

Kraftvarmeværker udgør en grundpille i fremtidens grønnere energisystem. At omstille kulkraftværker til biomasse er et af de største CO2-besparende tiltag i energiaftalen, der har som mål at skære det danske CO2-udslip med 34 procent.

Men det kræver brug af bæredygtig biomasse.


Netop bæredygtig biomasse adresserer Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, Greenpeace, Verdens Skove og WWF Verdensnaturfonden i et debatindlæg på Altinget.

Brugen af biomasse til energi bringer ofte os grønne organisationer i et dilemma, skriver de fem organisationer, som mener, at biomassen har en vigtig rolle at spille, når vi over de næste år skal blive fri for kul i vores energisystem. Netop bæredygtigheden er en kæmpe udfordring. For man kommer ikke uden om at bruge biomasse. Like it or not. Den er et vigtigt overgangsbrændsel på vejen mod at blive fri for fossile brændsler. Dette skriver vi med den største forsigtighed - for biomasse, der kan leve op til krav om bæredygtighed, er en begrænset ressource, understreger de fem organisationer.Se folderen, som Dansk Fjernvarme og Dansk Energi har udgivet med de helt grundlæggende informationer om bæredygtig biomasse.

Folderen sendes i øvrigt sammen med Dansk Fjernvarmes magasin Fjernvarmens januarnummer.