11. feb 2011

SKAT kommer på kontrolbesøg hos decentrale kraftvarmeværker

SKAT har meddelt Dansk Fjernvarme, at de i 2011 vil gennemføre en landsdækkende indsats overfor decentrale kraftvarmeværker. Det betyder, at et ikke nærmere angivet antal decentrale kraftvarmeværker vil få besøg af SKAT for gennemgang af efterlevelsen af reglerne på energiafgiftsområdet. De udvalgte kraftvarmeværker vil dog forud for besøgene blive orienteret. SKAT har bebudet, at kontrolbesøgene vil omfatte følgende områder:

  • Regelefterlevelse generelt
  • Brændselsfordelinger i forhold til el- og varmeproduktion
  • Opgørelser af eget forbrug af varme og el

Kontrolbesøgene vil tage afsæt i SKAT´s vejledning ”Kraftvarme – ens afgiftsregler for centrale og decentrale kraftvarmeværker” offentliggjort 21. december 2009.


Nyhedsbrevet kan ses på SKATs hjemmeside www.skat.dk. Ud over kontrolelementet forventer SKAT at kunne opsamle erfaringer, der kan arbejdes videre med i forhold til vejledninger omkring specifikke problemstillinger.