15. mar 2023 Medlemsinformation

Bestyrelsen efterlyser input fra medlemmer

Medlemmerne af Dansk Fjernvarme har mulighed for at give input via Medlemsundersøgelsen, som bestyrelsen kan bruge i deres arbejde med at optimere medlemstilbud fra Dansk Fjernvarme.

- Det skal være min klare opfordring til vores medlemmer, at de tager sig tid til at svare på Medlemsundersøgelsen og får den sendt retur til sekretariatet. Det er hjælp til selvhjælp for medlemmerne, siger formand Jesper Frost Rasmussen. Foto: Jesper Voldgaard.

For nogle år siden vedtog bestyrelsen i Dansk Fjernvarme et såkaldt ydelseskatalog, der giver medlemmerne et overblik over, hvilke ydelser deres medlemskab af foreningen giver adgang til – og hvilke vilkår der gælder for dem.

Bestyrelsen vil nu revidere kataloget, og derfor opfordrer formand, Jesper Frost Rasmussen til, at så mange som muligt svarer på den årlige Medlemsundersøgelse. Svarene skal nemlig ikke alene bruges til at evaluere på medlemmernes oplevelse af de medlemstilbud, som de modtager, men også til at revidere ydelseskataloget.

- Vi har brug for at få input fra medlemmerne på, hvad de prioriterer blandt de efterhånden mange tilbud, som vores sekretariat tilbyder. Ydelseskataloget er så at sige grundlaget for, hvad vi tilbyder, og det skal vi med jævne mellemrum evaluere på og rette til, så det matcher de ønsker og behov, som vores medlemmer har, forklarer Jesper Frost Rasmussen og slår fast:

- Derfor skal det være min klare opfordring til vores medlemmer, at de tager sig tid til at svare på Medlemsundersøgelsen og får den sendt retur til sekretariatet. Det er hjælp til selvhjælp for medlemmerne.

Medlemsundersøgelsen blev for nogle uger siden sendt ud som elektronisk post til alle driftsledere og direktører blandt medlemmerne af Dansk Fjernvarme. Svarfristen nærmer sig – det er den 19. marts – og indtil videre er der kommet svar fra knap 40 procent af medlemmerne.

Der bliver spurgt ind til mange emner
For at kunne følge og udvikle vores medlemstilbud, vil spørgeskemaet hvert år bestå af nogenlunde de samme spørgsmål. Det betyder, at medlemmerne formentlig vil kunne nikke genkendende til langt de fleste spørgsmål og områder, der bliver spurgt ind til i Medlemsundersøgelsen.

Som de forrige år skal medlemmerne således forholde sig til, hvordan de opfatter Dansk Fjernvarmes omdømme, interessevaretagelse, faglige aktiviteter og serviceydelser. Dertil kommer en bedømmelse af Dansk Fjernvarmes medlemskommunikation og den generelle service.

Medlemmerne har som nævnt frem til den 19. marts til at svare og sende spørgeskemaet tilbage. Herefter bliver resultaterne bearbejdet, inden de bl.a. vil blive inddraget i afviklingen af den ordinære generalforsamling den 27. april.

Hvis I ikke har modtaget mail om medlemsundersøgelsen – eller den er bortkommet - kan I kontakte Signe Matzen på sim@danskfjernvarme.dk.