14. mar 2023 Pressemeddelelse

Tom fjernvarmepulje skaber betydelig usikkerhed for fjernvarmeudrulningen

Den populære fjernvarmepulje er løbet tør for tilskudsmidler. Det er rigtig ærgerligt, mener Dansk Fjernvarme. Der er behov for risikoafdækning for fjernvarmeselskaber, så Danmark kan fortsætte indsatsen med at udfase den fossile naturgas.

Dansk Fjernvarme anbefaler, at fjernvarmepuljen hæves med mellem 500-700 mio. kroner, svarende til konvertering af cirka 50.000 forbrugere. Foto: Jesper Voldgaard.

Fjernvarmepuljen åbnede i slutningen af januar med 195,5 mio. kroner og yderligere 100 mio. kroner fra vinterhjælpsaftalen forventes også at indgå i puljen. Knap to måneder senere har fjernvarmeselskaberne indsendt 31 projektforslag med konvertering af naturgasområder til fjernvarme for i alt 308,5 mio. kroner

- Fjernvarmepuljen er et vigtigt værktøj for fjernvarmeselskaberne i vores indsats med at udfase den fossile naturgas. Det er en vigtig opgave, som Folketinget har pålagt fjernvarmeselskaberne, og som branchen gerne tager på sig, fordi vi har et samfundsansvar. Her bidrager fjernvarmepuljen som et vigtigt værktøj for risikoafdækning af de store investeringer, fjernvarmeselskaberne lægger i at sikre fjernvarme til ventende naturgasforbrugere, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

De seneste år har fjernvarmepuljen været et enormt populært værktøj i udrulningen af energieffektiv fjernvarme, fordi den sikrer fjernvarmeselskabernes investeringer og bidrager til forbrugernes sikkerhed. Derfor opfordrer brancheforeningen politikerne til at puljen fyldes op, så både politikernes, fjernvarmeselskabernes og ikke mindst boligejernes forventninger kan indfries.

- Vi har brug for at sætte fart på udfasningen af naturgas og den grønne omstilling. Det er det, politikerne og danskerne beder os om. Fjernvarme skal ikke kun udfase naturgas nu og her, det har også en vigtig rolle i ar nå de danske klimamål. Derfor er det her også en samfundsmæssig investering i vores grønne fremtid. Det skal vi ikke gå på kompromis med, siger Kim Mortensen.

Dansk Fjernvarme anbefaler, at fjernvarmepuljen hæves med mellem 500-700 mio. kroner, svarende til konvertering af cirka 50.000 forbrugere. Derudover vil det være en stor fordel, hvis kommunerne får mulighed for at indføre midlertidig tilslutningspligt i naturgasområder.