25. jan 2023 Kurser & arrangementer

Få gode råd om konverteringer på webinar

Dansk Fjernvarme tilbyder webinar med den nyeste viden og erfaringer omkring konverteringsprojekter og deres gennemførelse med baggrund i det seneste års erfaringer.

Fjernvarmeselskaber over hele landet har fuld gang i konvertering af fossil opvarmning af boliger til fordel for grøn fjernvarme. Dansk Fjernvarme tilbyder nu sine medlemmer et webinar med nyeste viden og erfaringer med konverteringsprojekter og gøre status for udfasning af naturgas.

Webinaret bliver afholdt den 22. februar fra kl. 10 til 11.30, hvor du udover at få en status på det seneste års erfaringer også bliver klædt bedre på til at fastholde ventende nye kunder og får gode råd til, hvad du kan gøre for at understøtte en effektiv sagsbehandling i kommunen.

- Det er vigtigt for fjernvarmeselskaberne nøje at overveje, hvor langt man kan gå ud med fjernvarme i lokalområderne, så konverteringsprojekterne fortsat har en fornuftig bruger- og selskabsøkonomi, hvor der tages højde for de risici, der er ved projekterne, forklarer konsulent i Dansk Fjernvarme, Søren Magnussen.

Han peger på, at det i nogle områder kan skabe store modsætninger mellem kommunernes og borgernes forventninger til udrulning af fjernvarme i forhold til, hvad der økonomisk er muligt og forsvarligt for fjernvarmeselskaberne.

- Det er derfor en balancegang for fjernvarmeselskaberne, og det er et af de emner, som vi vil have fokus på, når vi afholder webinaret, siger Søren Magnussen.

Temadag med KL
Inden webinaret den 22. februar, er der en temadag for de kommunale medarbejdere der skal behandle projektforslag. Det ligger i samme boldgade rent emnemæssigt, og Dansk Fjernvarme afholder temadagen sammen med KL: Temadag om projektgodkendelser for kommunale varmeplanlæggere.

Temadagen bliver afholdt ad to omgange; den 7. februar i Fjernvarmens Hus i Kolding og igen den 10. februar i KL-huset i København. Begge dage fra kl. 10 til kl. 15, fortæller Søren Magnussen.

- På temadagen vil vi give de kommunale sagsbehandlere mulighed for at blive endnu skarpere på, hvordan man sagsbehandler projektforslag hensigtsmæssigt. Herunder hvordan man orienterer sig i de vigtigste nedslagspunkter i projektforslaget, hvordan man forstår dynamikken i beregningsforudsætningerne, og hvordan man håndterer det øgede politiske fokus, der går længere end at sikre den obligatoriske positive samfundsøkonomi, lyder det fra Søren Magnussen.

Han gør videre opmærksom på, at temadagen retter sig mod ansatte i kommunerne, så hvis man har en kontakt i kommunen, der kunne få glæde af at deltage i temadagen, kan man jo komme med en opfordring.