25. jan 2023 Fagligt

Afkoblingspuljen for gas er opbrugt

Puljen på 100 mio. kroner til gebyrfri afkobling fra naturgas er nu opbrugt, og puljen er derfor lukket. Dansk Fjernvarme efterlyser tilstrækkeligt med midler i de statslige puljer. 

De 100 mio. kroner, som Christiansborg har valgt at lægge i Afkoblingspuljen, er blevet brugt på godt og vel 20 dage. Puljen åbnede den 3. januar, og pengene var brugt i begyndelsen af denne uge, fremgår det af en pressemeddelelse fra Evida.

Det er alene private husholdninger og udlejere, der kan søge puljen, der sikrer, at gasopvarmede boliger kan blive frakoblet gas uden at skulle betale gebyr for det. Når puljen - som nu - er lukket, skal man selv betale gebyret for afkobling.

Evida skriver i sin pressemeddelelse, at man forventer, at puljen bliver tilført yderligere 35 mio. kroner i 2023, som det fremgår af Folketingets aftale om Vinterhjælp fra september 2022. Hvornår det i givet fald vil ske, er der ikke noget nyt om endnu.

Puljer skal have tilstrækkelig med midler
Dansk Fjernvarme mener, at den hurtige tømning af Afkoblingspuljen endnu en gang understreger behovet for, at statslige støttepuljer til at fremme og sætte skub i konverteringen væk fra fossil opvarmning bliver tilført tilstrækkelige midler, så man undgår stop-and-go situationer, som det fx skete med Fjernvarmepuljen i sensommeren og efteråret 2022.

- Christiansborg har klart givet udtryk for, at man vil have fart på konverteringerne væk fra fossil opvarmning til grøn fjernvarme. Derfor er der en naturlig forventning i fjernvarmebranchen om, at der også er sikkerhed for, at de lovede støttemidler er tilstede, når der er behov for dem, siger chefkonsulent i Dansk Fjernvarme, Nicolai Kipp.

Dansk Fjernvarme har tidligere gjort opmærksom på, at Fjernvarmepuljen i 2023 risikerer at løbe tør inden for kort tid – formentlig i løbet af årets første tre måneder – selv om den først åbnede for ansøgninger den 23. januar. Det er baseret på svar fra en række medlemmer om de vil søge Fjernvarmepuljen, når den åbner.

Ud af 20 adspurgte fjernvarmeselskaber med forventelige konverteringsområder tilkendegav 12 selskaber således, at de forventer at søge fjernvarmepuljen i første kvartal for et samlet beløb svarende til cirka 400 mio. kroner. I 2023 er fjernvarmepuljen på samlet lige under 300 mio. kroner.

- Fjernvarmepuljen er effektiv til at sikre, at et stort antal husstande kan forlade fossile opvarmningsformer til fordel for grøn fjernvarme i en tid, hvor energipriser, arbejdskraft og priser på materialer er steget. Midlerne fra puljen kan reducere en del af forbrugernes tilslutningsbidrag og samtidig skabe sikkerhed for fjernvarmeselskabernes store investeringer i fjernvarmeinfrastrukturen, siger Nicolai Kipp.