23. jan 2023 Fagligt

Mange gaskunder fik en ekstra aflæsning

I december gav Evida kunderne mulighed for at lave en ekstra frivillig aflæsning af deres gasmåler, så deres regninger fremover i højere grad kan afspejle deres reelle forbrug.

Evida gav i december kunderne mulighed for at lave en ekstra frivillig aflæsning for at skabe en bedre sammenhæng mellem kundernes acontoregning og deres reelle forbrug. Mere end 205.000, eller hvad der svarer til over 60 procent af alle gaskunderne, valgte at gøre det, inden fristen udløb den 17. januar.

- Vi arbejder hele tiden på at imødekomme kundernes ønsker, og derfor er det positivt, at så mange kunder har gjort brug af tilbuddet. Med den ekstra frivillige aflæsning gav vi nemlig kunderne mulighed for at se effekten af de tiltag, de har igangsat for at spare på gasregningen, så deres regninger i højere grad kommer til at afspejle deres reelle forbrug, siger Sune Holm, driftsdirektør i Evida, og fortsætter:

- Den store interesse gjorde også, at nogle kunder i en periode oplevede lang ventetid og udfordringer med at logge ind, hvilket vi beklager. Derfor lavede vi flere tiltag, såsom at udskyde fristen for aflæsninger til den 17. januar, der afhjalp ventetiden.

Den ekstraordinære opgørelse fra Evida dækker den del af regningen, som går til distribution af gassen og afgifter til staten. Derudover stiller Evida måledata til rådighed for gasleverandørerne, der frit vil kunne indrette deres faktureringsmodel.

Uanset om kunderne har valgt at gøre brug af den ekstra frivillige aflæsning eller ej, vil alle som vanligt få en årsopgørelse til maj/juni. Evida forventer i samarbejde med gasleverandørerne at indføre obligatoriske kvartalsvise aflæsninger og opgørelser senere på året i 2023.

- Vi har i mange år lavet en årlig opgørelse af kundernes forbrug, men i det aktuelle gasmarked med svingende gaspriser, og hvor flere kunder har ændret deres forbrugsmønster, vil kvartalsvise aflæsninger give et mere retvisende billede for kunderne, siger Sune Holm.