24. nov 2022 Lokalt

Sønderborg godkender ny varmeplan

Fem byer kan se frem til at få fjernvarme senest i 2025, fremgår det af den reviderede varmeplan i Sønderborg Kommune.

Fem byer i oplandet til Sønderborg kan se frem til at få fjernvarme senest i 2025. Foto: Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune har sammen med bl.a. de tre lokale fjernvarmeselskaber revideret deres varmeplan. Det betyder, at fem byer forventes at kunne tilslutte sig fjernvarmen senest i 2025, fremgår det af en pressemeddelelse.

- Kommunerne har pligt til at sikre en øget fremdrift på udrulning af fjernvarme, og med opdateringen af varmeplanen kan borgerne nu se, hvor der potentielt er fjernvarme på vej, siger Asger Romme Andersen, der er formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

Opdateringen af varmeplanen er bl.a. sket i samarbejde med Broager Fjernvarme, Nordals Fjernvarme under Sønderborg Forsyning og Sønderborg Varme. Natur-, Klima- og Miljøudvalget har godkendt opdateringen på sit seneste møde i november.

- Nogle steder er undersøgelserne langt fremme, og andre steder vil der i 2023 komme nærmere afklaring. Lokalsamfundenes opbakning til udrulning af fjernvarme vil være afgørende idet udrulningen er fjernvarme kun sker ved en tilstrækkelig stor opbakning og tilslutning, siger Asger Romme Andersen.

Varmeselskaberne skal nu udarbejde projektforslag for områderne, som derefter behandles af Byrådet i løbet af 2023. Hvis de godkendes, ventes fjernvarmen at kunne etableres i 2023-2025 i Vester Sottrup og Nybøl under Sønderborg Varme, Skodsbøl under Broager Fjernvarme, Avnbøl og Ullerup under Avnbøl Ullerup Varme a.m.b.a., Østerbakken i Adsbøl samt dele af Planetvej i Gråsten. Derudover er Felstedvej i Gråsten under Sønderborg Varme netop godkendt og realiseres i 2023.

- Vi sender nu et brev ud til alle husstande med gas i Sønderborg Kommune, hvor vi fortæller dem, om de kan forvente af få fjernvarme, og hvornår de kan forvente det. Samtidig er det vigtigt for mig at sige, at vi efterfølgende også skal hjælpe med at finde løsninger til de husstande med gas, som ikke kan forvente at blive tilkoblet fjernvarme i den nærmeste fremtid, udtaler Daniel Staugaard, næstformand i Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

Brevene sendes ud i slutningen af november.