24. nov 2022 Lokalt

Hillerød Forsyning konstituerer ny ledelse

Bestyrelsen i Hillerød Forsyning konstituerer COO for Energiområdet, Anders Buchardt Møller-Hansen, som administrerende direktør.

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22. november vedtog Hillerød Forsyning at konstituere det nuværende medlem af direktionen, Anders Buchardt Møller-Hansen, som administrerende direktør efter Lone Byskovs afgang. 

Samtidig har bestyrelsen besluttet, at Peter Underlin fortsætter i direktionen som COO for Vand- og Ressourceområderne.

- Det er en god løsning, som betyder, at vi sikrer kontinuitet i forsyningen og skaber tryghed internt, og at vi kan drive forsyningen godt videre i denne periode med stærke kræfter ved roret, siger bestyrelsesformand Tue Tortzen.

Lone Byskov fratræder stillingen som adm. direktør ved udgangen af november 2022, og konstitueringen af Anders Buchardt Møller-Hansen træder derfor i kraft fra 1. december 2022.

- Den nye direktion vil arbejde målrettet for at styrke den igangværende grønne omstilling og fastholde en driftssikker og bæredygtig forsyning. Vores vigtigste opgave er at understøtte den stærke udvikling, kommunen gennemgår i disse år, siger Anders Buchardt Møller-Hansen, der i dag også har ansvaret for en række interne funktioner som IT, teknisk service og Facility.

Bestyrelsen besluttede også at sætte gang i en rekrutteringsproces med henblik på ansættelse af en fast adm. direktør og nedsætter et udvalg til at understøtte processen.