17. nov 2022 Energi på Toppen

Energi på Toppen har klare budskaber til det nye folketing

Når Dansk Fjernvarme den 30. november afholder årets sidste Energi på Toppen er det med klare politiske budskaber om energipolitiske arbejdsopgaver.

Det netop afsluttede folketingsvalg var historisk på mange måder. Rekordmange partier var opstillet, ekstraordinært mange nye folketingsmedlemmer blev valgt ind og sjældent har det været så vigtigt at få energi-, sikkerheds- og klimapolitik på dagsordenen.

Derfor samler Dansk Fjernvarme i slutningen af november energisektoren til debat og oplæg, der kredser om nogle af de emner, der bør fylde i det energipolitiske billede den kommende valgperiode.

Naturgasudfasning bør stadig være højt på dagsordenen
I takt med at gaslagerne er fyldt med naturgas til denne fyringssæson, og priserne falder grundet den udeblivende efterårskulde, synes debatten om naturgasudfasning i rumopvarmningen at være stagneret. Der skal dog handles hurtigt, snart og klogt, hvis vi vil sikre varmeforsyningen til fyringssæsonen 2023-2024. Derfor fylder naturgasudfasning den første af tre blokke til Energi på Toppen.

Nogle af dem, der får ordet på dagen, er stemmer fra den virkelige verden. Derude, hvor udfasningen er logistik og pragmatik, der skal gå op i en højere enhed i det daglige arbejde. Medlem af Dansk Fjernvarme, Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a., deltager med et indlæg af direktør Astrid Birnbaum, der vil komme ind på hvad, der skal til for at gøre det lettere at udarbejde og gennemføre fjernvarmeprojekter lokalt. 

Fokus på at sikre fremtidens elforsyning
I oktober udgav Energy Modeling Lab en analyse, der illustrerer, hvordan fremtidens elkapacitet er truet. Hvis ikke den politiske interesse for den termiske elkapacitet øges, kan det få konsekvenser for elforsyningen allerede i 2025.

Indholdet og resultatet af analysen vil blive fremlagt af Dansk Fjernvarmes chefkonsulent Henrik Rønne Thomsen, der har beskæftiget sig indgående med el marked og regulering.

Også Energinet giver deres perspektiv på elnettets fremtid og fleksibilitet gennem Kia Marie Jerichau, der er director i fleksibilitet og balancering.

Energieffektivitet må ikke overses
Hvad, der er sparet, er tjent – det gælder også i energi- og CO2-regnestykkerne. Hvis vi i Danmark skal gøre os forhåbninger om at nå klimamålene om 70% reducering af CO2 udslip i år 2030 (målt ift. CO2 udspil i år 1990), skal vi gøre os langt mere umage for at spare på energien. Det gælder alle led fra producent til forbruger.

Derfor har vi indkaldt to bannerførende fagkonsulenter, når det handler om energieffektivisering særligt i bygninger. Julie Bangsgaard Abrahams, der er rådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, og Rasmus Lindø Kastlund, der er klimaanalytiker i Concito, får begge ordet.

Rådet for Grøn Omstilling lancerer inden længe en publikation, hvor de har samlet erfaringer fra forskellige transformationsprojekter, der skal give perspektiver til, om det bedst kan betale sig at bygge nyt eller renovere eksisterende – både ud fra et økonomisk og et klima- og miljømæssigt perspektiv.  Det er også dette spørgsmål Abrahams’ oplæg vil kredse om.

Alt i alt bliver der den 30. november fyret op for solide politiske dagsordener, når vi inviterer til Energi På Toppen – en række tilbagevendende  ”gå-på-arbejde” topmøder, hvor energisektoren mødes til oplæg, indsigt og netværk.