20. sep 2022 Politisk

Dan Jørgensen: Stadig potentiale for hurtigere gasudfasning

Der er potentiale for, at naturgassen kan udfases endnu hurtigere, mener Dan Jørgensen, som forsikrer om, at man løbende ser på, om der skal allokeres flere midler til formålet. Ifølge Dansk Fjernvarme understreger den tomme fjernvarmepulje, at flere midler er præcis, hvad der er brug for.

Dan Jørgensen var taget til Gelsted Fjernvarme for med egne øjne at se, hvordan fjernvarmeselskabet sammen med møbelfabrikanten Carl Hansen og Søn om brug af overskudstræk til varmeproduktion. Her er det driftsleder Torben Hjorth (t.v.), der sammen med Kim Mortensen ser på de briketter, der bliver produceret til brændsel på fjernvarmen.

- Det går jo heldigvis rigtig godt med naturgasudfasningen, siger Dan Jørgensen og fortsætter:

- Kommunerne knokler på med at få lavet nye varmeplaner, og vi mærker et kæmpe positivt pres fra forbrugerne derude, som gerne vil væk fra deres gas-, olie- og træpillefyr og over på fjernvarmen. Vi har sat rigtig mange penge af politisk til at støtte den her proces, så tingene går bestemt i den rigtige retning – men jeg tror stadig, at der er potentiale for, at vi kan gøre det endnu bedre og endnu hurtigere.

Sådan lyder status på naturgasudfasningen fra Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen, som i går var på fynsk hjemmebane hos Gelsted Varmeværk på Vestfyn. Her har man indgået et tæt samarbejde med den lokale designmøbelfabrikant Carl Hansen og Søn om at udnytte overskudstræ til varmeproduktion.

Og hvordan kommer man så egentlig endnu hurtigere af med naturgas og over på fjernvarme, som netop kan udnytte overskudstræ i produktionen som i Gelsted? Det gør man blandt andet ved at følge udviklingen løbende, lyder det fra ministeren:

- Som jeg ser det, har vi gjort rigtig meget af det, der var brug for i forhold til at få ændret regulering og lovgivning, så processen er blevet nemmere og mere smidig. Og vi har lagt os i selen sammen med Kommunernes Landsforening, for at det skal gå stærkere derude med lokalplanlægningen, siger Dan Jørgensen og fortsætter:

- Derudover er det klart, at vi hele tiden ser på, om de forskellige støtteordninger fungerer optimalt. Nu har vi lige besluttet at putte flere penge i bygningspuljen, og vi kommer til løbende at se på, om vi bruger pengene, vi har, rigtigt, eller om der skal allokeres flere midler.

Branchen løber stærkere end nogensinde – men der mangler midler

I Gelsted blev Dan Jørgensen vist rundt på både møbelfabrik og varmeværk og fik indblik i hele processen fra Y-stol til grøn fjernvarme. Blandt deltagerne på rundvisningen var også Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen, som fik en god snak med ministeren om fjernvarmens rolle i naturgasudfasningen.

Og han deler Dan Jørgensens syn på fjernvarmeudrulningen – dog med et ”men”, som netop handler om en af de støtteordninger, Dan Jørgensen taler om:

- Jeg synes generelt, at det går godt med at komme af med naturgas. Men som vi i Dansk Fjernvarme har sagt til ministeren - så sent som for fem minutter siden - så mangler der penge i Fjernvarmepuljen. Vi håber, at de kommer, og det tror jeg også på, at de gør. Men forhandlingerne er ikke færdige endnu, understreger han.

I sidste uge blev der tilført 30 millioner kroner til fjernvarmepuljen – og selvom det bestemt falder på et tørt sted, er det langt fra nok til at dække behovet i fjernvarmebranchen. Der mangler nemlig stadig 23 millioner i puljen, hvis man bare skal dække de fjernvarmeprojekter, der allerede er søgt midler til.

Oveni det kommer der resten af årets projekter – og det løber hurtigt op. Ifølge Kim Mortensen er der nu og her nærmere brug for hele 250 millioner kroner frem for de 30, som er blevet tilført.

Alt sammen midler til at fremskynde udrulningen af fjernvarme, som altså lige nu er sat på pause flere steder i landet. Og det på trods af, at man allerede løber stærkere end nogensinde i branchen, lyder det fra Kim Mortensen.

- Vores fjernvarmeselskaber gør alt, hvad de overhovedet kan. De har godt nok lige nu de kendte udfordringer med at skaffe entreprenører,  håndværkere og svejsere, men som jeg ser det landet over, bliver der gjort en kæmpe indsats fra fjernvarmeselskaberne. Også langt ud over det forventelige, siger han og pointerer:

- Men det er klart, nu skal vi have de politiske løsninger på plads – heriblandt flere penge i Fjernvarmepuljen – så det også kan ske på en økonomisk forsvarlig måde.

Planlægning er nøglen

Flere midler i fjernvarmepuljen er dog ikke det eneste, der står højt på ønskelisten, hvis fjernvarmen skal hurtigt ud til danskerne, lyder det fra Kim Mortensen.

Udover flere penge er der nemlig i høj grad brug for planlægning, hvis man skal lykkes med at komme hurtigt af med gassen.

- Både kommuner, fjernvarmeselskaber og staten skal sammen have fundet den rigtige melodi i forhold til hvilken rækkefølge, udfasningen kan ske i, og hvordan vi får lavet den rigtige planlægning. Sådan så vi også kan give borgerne et fornuftigt svar på, hvornår der kan komme fjernvarme, siger Kim Mortensen og tilføjer:

- Det vil også få en afsmittende virkning på både projektforslagene, men også de priser, vi kan udrulle fjernvarmen til.