05. aug 2022 Fagligt

Biomasse er den rette løsning for Fjernvarme Fyn

Fjernvarme Fyn skal af med kul i deres varmeproduktion, og direktør fastholder, at biomasse er den rigtige løsning for de fynske varmebrugere. Dansk Fjernvarme bakker fynboerne op.

Netop nu er Fjernvarme Fyn i fuld gang med at etablere en varmekedel, der i fremtiden skal sikre grøn varmeforsyning til selskabets mange kunder. Samtidig bliver brændslet skiftet fra kul til biomasse, og det er en beslutning, der har mødt kritik fra en række forskere.

Forskerne mener – kort fortalt – at biomasse ikke er CO2-neutralt, og at Fjernvarme Fyn blot skifter fra ét CO2-udledende brændsel til et andet.

Direktør Jan Strømvig afviser dog kritikken og holder fast i, at biomasse er den rette løsning for Fjernvarme Fyn. Det begrunder han bl.a. med, at Odense Byråd i 2020 besluttede at fremrykke kulstoppet hos Fjernvarme Fyn, og at den rigtige løsning er biomasse.

- Vi har undersøgt det grundigt, allieret os med eksperter, og vi har stort fokus på at gøre det ansvarligt. Og vi adskiller os fra de andre værker ved, at vi kun bruger træflis - ikke importerede træpiller - og primært fra fynske skovdyrkere, så flisen ikke skal importeres. Det afgørende er dog, at træet er bæredygtigt, og derfor kan vi heller ikke udelukke på sigt at skulle importere, siger Jan Strømvig til Fyens.dk.

Han fastholder, at der er tale om en grøn løsning og peger bl.a. på, at den biomasse, som de bruger hos Fjernvarme Fyn lever op til alle de standarder, der er krav om.

- Vi bruger resttræ, affald fra træindustrien og sekundære produkter fra skovbruget - for eksempel udtyndingstræ, skæve stammer og væltede træer. Alt det træflis, vi kommer til at bruge, skal leve op til bæredygtighedskrav, som bliver kontrolleret af en uvildig verifikator, siger Jan Strømvig til Fyens.dk.

Først skridt væk fra fossile brændsler
Dansk Fjernvarme bakker Fjernvarme Fyn op i deres argumentation. Fagkonsulent Maria Dahl Hedegaard forklarer, at det naturlige første skridt på vejen væk fra fossil varmeproduktion er at bruge biomasse. Sidste indførte Danmark skrappe bæredygtighedskrav til den biomasse der skal benyttes i energisektoren.

- Her fremgår det bl.a., at der kun må benyttes biomasse fra områder hvor der er en skovtilvækst; altså at der skal være plantes mere skov, end der fældes, og at der skal være tale om restprodukter. Det er krav, som også Fjernvarme Fyn lever op til, siger hun og peger på, at alternativet ville være at fortsætte på kul, hvor CO2 udledningen ville være millioner af år om at blive lagret i undergrunden igen.

I det hele taget har biomasse været en trædesten væk fra de fossile brændsler, og vi vil derfor se den i energisektoren i en årrække endnu, forklarer Maria Dahl Hedegaard. Over tid vil biomasse blive erstattet af andre teknologier som fx varmepumper, overskudsvarme og geotermi.

- Det er en tendens, vi allerede nu kan se, og det viser teknologisammensætningen hos Fjernvarme Fyn netop også. Her er der meget klogt blevet investeret i flere løsninger, hvor bl.a. varmepumper og overskudsvarme allerede nu er med til at producere fjernvarme, siger Maria Dahl Hedegaard.

Samtidig afviser hun en tilbagevendende kritik om, at der fældes skove for at kunne forsyne Danmark med energi til varme.

- Fakta er, at der simpelthen ikke er økonomi i at brænde gavntræ af, fordi prisen for gavntræ ligger væsentlig over prisen på biomasse. Den biomasse, der benyttes i Danmark, er restprodukter fra skovindustrien, der ikke kan finde anvendelsesmuligheder andre steder, slår hun fast.