24. jun 2022 PULS

Der skal mere diversitet ind i bestyrelserne

Til årets PULS 2022 blev det at sætte bestyrelsen med nye og yngre medlemmer debatteret. Det handler om vilje og aktivt promoveringsarbejde var konsensus blandt panelet.

Ida Dyhr - længst til venstre - var med i debatten om rekruttering: - Hvis man ikke eksponerer behovet for nye kræfter i bestyrelsen, så er det svært at finde medlemmerne, så man ender med at sidde de samme igen og igen. Foto: Jesper Voldgaard.

Det er vist ingen hemmelighed at aldersgennemsnittet, xy-kromosomerne og procenten af grå hår i fjernvarmebestyrelserne i Danmark er meget høj. Derfor blev der på årets PULS 2022 snakket om diversitet og rekruttering af unge til blandt andet bestyrelserne.

I den afsluttende debat for formiddagen blev netop diversitet og det at være ny i bestyrelsen debatteret blandt et panel med nye bestyrelsesmedlemmer Ida Dyhr, Hvalsø Kraftvarmeværk, Martin Harpøth Wildenhoft, Jetsmark Energiværk, Asbjørn Møller Nielsen, Skive Fjernvarme, Caja Vallentin Nielsen, Tønder Fjernvarme, samt de to oplægsholdere ungdomsforsker Søren Østergaard og forfatter og professionelt bestyrelsesmedlem Laura Vilsbæk.

Især med rekruttering af unge bestyrelsesmedlemmer var der enighed om, at det handler om at ramme dem på deres værdier, og hvor de er tilstede. Og det blev fuldstændig affejet, at unge ikke gider medvirke i bestyrelser.

- At sidde i en bestyrelse er værdidrevet arbejde. Netop værdier er noget, der driver de unge i dag, sagde ungdomsforsker Søren Østergaard.

De deltagende bestyrelsesmedlemmer på scenen kunne berette om deres lyst for at være en del af bestyrelserne men også samtidig udfordringerne ved at rekruttere nye medlemmer.

- Det er lidt svært at planlægge på den korte bane, hvad man kan gøre anderledes, fordi det er et arbejde, der er så bundet op på politik. Den del skal man have forståelse for, og selvom jeg har siddet et år i bestyrelsen og to år som suppleant, er det først nu det rigtig går op for mig, hvad meget af arbejdet faktisk indebærer, fortalte Martin Harpøth Wildenhoft, 31 år og bestyrelsesmedlem i Jetsmark Energiværk.

Hvor der er vilje, er der vej
Verden ændrer sig, hvor diversitet i bestyrelsen kan være med til at bringe nye kompetencer og mere erfaring ind i bestyrelseslokalerne. Problemet ligger i at rekruttere kvinder og unge ind i lokalerne. Et problem, der nemt kan løses, hvis viljen og lysten er der, pointerede Laura Vilsbæk på scenen til et spørgsmål om panelet mente, at diversitet var vigtigere en kompetencer.

- Det er det samme, synes jeg. At have en anden baggrund eller virkelighedsforståelse som ung eller kvinde er både erfaring og gode kompetencer i et bestyrelseslokale. Hvis man virkelig gerne vil have diversitet i sin bestyrelse, så betragter man det som en opgave, der er vigtig, og så sørger man for at løse det, sagde Laura Vilsbæk.

Ida Dyhr, bestyrelsesmedlem i Hvalsø Kraftvarmeværk sidder som en ud to kvinder i bestyrelsen. Hun nævner blandt andet, at det kan være en god ide at fremhæve mulighederne ved at arbejde i en bestyrelse som for eksempel efteruddannelse, kurser eller anden honorering.

- Som udgangspunkt mangler der folk alle steder. Og det er sikkert og vidst, at hvis man ikke eksponerer behovet for nye kræfter i bestyrelsen, så er det svært at finde medlemmerne, hvor man ender med at sidde de samme igen og igen. Vil man gerne have yngre medlemmer, så skal man også være der, hvor de er. Som forsyningsselskab er der en gang imellem behov for at tænke en lille smule nyt for at udvikle bestyrelsen, fortalte Ida Dyhr.