22. jun 2022 PULS

Fjernvarmeselskaberne er klar til udfasning af naturgas

Formanden for Dansk Fjernvarme, Jesper Frost Rasmussen, melder, at de danske fjernvarmeselskaber er klar til at være offensive medspillere på både udfasning af naturgas og grøn omstilling.

- Nu er vi på alles læber, og politikernes ønsker giver os både en stor opgave og en forpligtigelse til sikre og værne om forsyningssikkerheden. Og vi vil være offensive medspillere på begge dagsordener, lød det fra Jesper Frost Rasmussen på PULS 2022. Foto: Jesper Voldgaard.

De danske fjernvarmeselskaber er på mange måder havnet i en ny og delvis uvant virkelighed, hvor fjernvarme er et ord og et begreb, der er på alles læber. Det skyldes naturligvis en blanding af voldsomme prisstigninger på energi og en tiltagende forsyningskrise ikke bare i Danmark, men i hele verden.

Formanden for Dansk Fjernvarme, Jesper Frost Rasmussen, gjorde det onsdag på PULS 2022 i Kolding klart, at fjernvarmeselskaberne er klar til at tage udfordringen og sikre både forsyningssikkerheden og bidrage til den grønne dagsorden.

- Vi har levet godt, men også noget i det skjulte for resten af samfundet. Nu er vi på alles læber, og politikernes ønsker giver os både en stor opgave og en forpligtigelse til sikre og værne om forsyningssikkerheden. Og vi vil være offensive medspillere på begge dagsordener, lød det fra formanden, da han fik ordet på PULS 2022.

Han erkendte på vegne af sine medlemmer, at det nogle steder vil være nemt for fjernvarmeselskaberne at arbejde med udfasningen af naturgas, mens det for andre selskaber vil være forbundet med udfordringer. Men det positive ved opgaven bliver – set fra fjernvarmeselskaberne – at det nu mere handler om forsyningssikkerhed end prisen for den enkelte for at blive koblet på fjernvarmen.

- Vi skal som fjernvarmeselskaber selvfølgelig have et blik på økonomien i konverteringsprojekterne, men vil formentlig være nemmere at få solgt idéen til de potentielle kunder end tidligere, slog han fast.

Samtidig pegede Jesper Frost Rasmussen på, at den forestående opgave kræver en medspiller for fjernvarmeselskaberne i form af kommunerne, der har ansvaret for varmeplanlægning. Og her opfordrede han sine medlemmer til at være offensive.

- Det vigtige bliver at komme i gang og komme i gang hurtigt, fordi borgerne har fået en forventning om, at de snart får at vide, om de kan få fjernvarme eller ej. Og hvis kommunerne ikke er i gang, så vil jeg opfordre fjernvarmeselskaberne til så hurtigt som muligt at banke på døren hos kommunerne, sagde Jesper Frost Rasmussen.