25. nov 2021 Lokalt

Hornbæk stiler efter mindre prisfald

Ny formand for Hornbæk Fjernvarme melder ud, at man håber på at kunne sænke varmeprisen i 2022 – som minimum bliver prisen på samme niveau som i 2021.

Bestyrelsen i Hornbæk Fjernvarme har taget fat på beregningerne af fjernvarmeprisen for 2022. Ifølge formand Christian Fröhlich, kan det allerede nu siges med sikkerhed, at fjernvarmeprisen i 2022 ikke vil være højere end i indeværende år.

- Tværtimod stiler vi efter en mindre prisnedsættelse, udtaler formanden i en pressemeddelelse.

Ifølge fjernvarmeselskabet skyldes det især samarbejdsaftalen med Helsingør Kraftvarmeværk, som har gjort det muligt at udskifte naturgas med træflis efter ibrugtagningen af det nye kraftvarmeværk sidste år.

- Nu kommer det rigtigt for en dag, at det både klima- og miljømæssigt, men også økonomisk har vist sig at være en særdeles fornuftig disposition, siger Christian Fröhlich.

Derudover har selskabet i 2021 oparbejdet et mindre overskud, som vil komme forbrugerne til gode i det kommende år. Formanden oplyser videre, at priserne for 2022 meldes ud i begyndelsen af december måned.

Formandsskifte
Kim Schuldt-Larsen er efter mere end ti år i formandsstolen trådt tilbage som formand for bestyrelsen i Hornbæk Fjernvarme. Efter den nylige generalforsamling blev den hidtidige formand, Christian Fröhlich valgt som ny formand for bestyrelsen.

Inden sin afgang som formand kunne Kim Schuldt-Larsen slå fast, at der fra Hornbæk Fjernvarme fortsat er opbakning til strategien bag Helsingør Kraftvarmeværks overgang fra naturgas til flis som miljø- og klimavenlig energikilde.

Hornbæk Fjernvarme er nu oppe på 1.252 tilsluttede aftagere af fjernvarme. Det er det største antal i selskabets 57 årige historie, og det forventede varmeforbrug i 2021 på over 27.000 MWh vil ligeledes være rekord.