22. nov 2021 Lokalt

I Toftlund bremses prisstigninger af solvarme

En prisstigning i Toftlund Fjernvarme kunne have været en del højere end de varslede 21 procent, hvis det ikke var for værkets solvarmeanlæg, som i dag dækker 50 procent af den årlige varmeproduktion. Priserne skal i fremtiden sænkes ved at koble flere på fjernvarmen og investere i endnu flere alternative produktionsformer.

Solvarmeanlægget og damvarmelageret i Toftlund Fjernvarme kan tilsammen dække 50 procent af den årlige fjernvarmeproduktion. Foto: Toftlund Fjernvarme

Med de stigende el- og gaspriser, kan man som forbruger hos Toftlund Fjernvarme ikke undgå en prisstigning på sin fjernvarmeregning i 2022. Halvdelen af fjernvarmeværkets varmeproduktion kommer nemlig netop fra el og naturgas.

Den anden halvdel af produktionen skal dog findes i et solvarmeanlæg, som dækker fjernvarmebehovet hele sommeren og lagrer den overskydende varme i et damvarmelager, så den kan bruges i de koldere måneder.

Ifølge bestyrelsesformand Torben Damgaard sparer investeringen i solvarmeanlægget nu fjernvarmeværkets forbrugere for en stigning, der kunne have været op imod 40-50% større.

- Vi er enormt glade for beslutningen om at investere i et solvarmeanlæg. Det har både sparet vores forbrugere for større prisstigninger, og samtidig har vi kunnet levere langt mere klimavenlig fjernvarme end tidligere, fortæller Torben Damgaard.

Flere forbrugere giver lavere omkostninger for den enkelte

For Toftlund Fjernvarme er målet at kunne levere så billig og helst så grøn fjernvarme som muligt til deres forbrugere. Et vigtigt led i at indfri det mål er at koble flere forbrugere på fjernvarmen. På den måde fordeles de fælles omkostninger ud på flere forbrugere, og prisen falder dermed for alle.

Samtidig er konverteringer af nuværende naturgaskunder også en god måde at levere mere grøn fjernvarme til lokalområdet.

- Arbejdet med at erhverve nye forbrugere var allerede i gang inden prisstigningerne kom. Vi mener dog, at det nu kun er blevet mere aktuelt for forbrugere på ren naturgas at vælge fjernvarme. Indtil videre har vi haft særligt fokus på ét konkret område med ca. 120 forbrugere, som ser ud til at være godt på vej.

- På trods af prisstigninger tror vi ikke, at det bliver nemmere at sælge konverteringer til fjernvarme. For os handler fortællingen derfor nærmere om, at vi skal tilbage til normaliserede priser så hurtigt som muligt, forklarer Torben Damgaard.

Vil have flere tangenter at spille på

Allerede nu er Toftlund Fjernvarme omstillingsparate i deres produktion og kan bedre vælge den billigste varmeløsning. Den omstillingsparathed har de planer om at øge i fremtiden med flere alternative produktionsformer.

- I dag har vi flere tangenter at spille på, men vi arbejder stadig på at etablere flere produktionsformer. Udgangspunktet er helt sikkert, at de skal være klimavenlige, men vi har særligt fokus på, at vores løsninger skal være både grønne og rentable om 10 eller 20 år, siger Torben Damgaard.

- Når vi kigger på nye produktionsformer er det med henblik på vores mål om at gøre fjernvarmen mere billig og klimavenlig. Derfor er det blandt andet en udvidelse af solvarmeanlægget og investering i et varmepumpeanlæg, som har været oppe at vende, uddyber han.

Biomasse i form af træpiller har også været på tale, men her er Toftlund Fjernvarme lidt mere tøvende, fordi de ifølge Torben Damgaard har deres tvivl om, hvorvidt løsningen er holdbar på længere sigt.