15. sep 2021 Fagligt

Datacentre kan fortsat bidrage til fjernvarmen

Det bliver typisk ikke de store datacentre, men derimod de mindre, der kommer til at levere overskudsvarme til fjernvarmebrugerne i Danmark, mener Dansk Fjernvarme.

Da indtil flere store tech-giganter for nogle år siden så ud til at vælge Danmark som landet, hvor de ville placere store datacentre, gav det anledning til drømme om, at man kunne udnytte centrenes enorme mængder overskudsvarme i fjernvarmen.

I dag er det foreløbige facit, at kun et enkelt datacenter – Facebook ved Odense – er koblet på fjernvarmenettet og leverer overskudsvarme til omkring 7.000 kunder hos Fjernvarme Fyn. Og for de øvrige kæmpestore datacentre, der enten er på vej eller færdige, kniber det med at få overskudsvarme fra centrene og ind i fjernvarmenettet.

Analysechef i Dansk Fjernvarme, Jesper Koch, ser ikke desto mindre fortsat gode muligheder for, at fjernvarmeselskaberne kan få overskudsvarme fra datacentre. Det bliver formentlig bare ikke fra de store ”hyperscale” datacentre, der var tale om for få år siden.

- Der bliver etableret flere mindre datacentre rundt om i Danmark, og de producerer også overskudsvarme – blot i en meget mindre skala end det fx er tilfældet hos Facebook i Odense. Fordelen i et fjernvarmeperspektiv er, at de oftest bliver etableret tæt på de større byer, hvor der er et veludbygget fjernvarmenet, og derfor bliver det både nemmere og mere økonomisk at flytte overskudsvarmen over på fjernvarmenettet, forklarer Jesper Koch.

Aftale er et gennembrud
I en analyse fra 2018 fra Energistyrelsen blev det anslået, at datacentrene på sigt ville kunne levere fra 685 til 3.400 GWh overskudsvarme til fjernvarmeforsyningen. Det var – selv hvis det ”kun” skulle blive knap 700 GWh – et enormt potentiale.

Potentialet ser nu ud til at blive langt mindre end Energistyrelsen forudså tilbage i 2018, men ifølge analysechef Jesper Koch kan selve udnyttelsesgraden af overskudsvarme fra datacentre blive større, fordi spildvarme fra elbaserede processer, som i et datacenter, helt er fritaget fra afgifter på overskudsvarme..

- Jeg tror – og håber – at vi nu ender med, at der kommer langt mere overskudsvarme ud hos varmeforbrugerne via fjernvarme, end det ville have været tilfældet, hvis udbygningen af datacentre havde fulgt analysen fra 2018. Hvis det i stedet – som meget tyder på – bliver de mindre datacentre, der bliver koblet på med overskudsvarme, så vil det med den nye politiske aftale virkelig kunne mærkes hos fjernvarmeselskaberne, siger han.

Afhængighed er usundt
Jesper Koch peger også på en anden fordel ved, at det tilsyneladende bliver de mindre datacentre, der kommer til at levere overskudsvarme til fjernvarmeselskaberne. Og det handler om, at fornuften altid tilsiger virksomheder ikke at lægge alle æg i én og samme kurv.

I den konkrete sammenhæng handler det om, at fjernvarmeselskaberne ikke skal blive alt for afhængige af én kilde til levering af varme. Det gør fjernvarmeselskaberne unødigt sårbare, fordi de risikerer at miste en alt for stor del af deres varmekilde, hvis fx et stort overskudsvarmeproducerende datacenter pludselig lukker ned eller bliver flyttet.

- Det er god og sund logik for fjernvarmeselskaber at sikre sig et fornuftigt, grønt energimix. Det er det ikke nødvendigvis, hvis fx overskudsvarmen fra en enkelt kilde – det kan være et datacenter – udgør 50-60-70 procent af den energi, der skal omdannes til varmt vand i fjernvarmerørene. Den risiko bliver mindre, hvis der er tale om et eller flere mindre datacentre, der leverer overskudsvarme til et fjernvarmeselskab, forklarer Jesper Koch.