09. sep 2021 Lokalt

Viborg Varme udpeger konverteringsområder

Bestyrelsen for Viborg Varme har besluttet sig for de naturgasområder, som fjernvarmeselskabet vil udarbejde projektforslag til kommunen på.

Morten Abildgaard - længst væk - og Kristian Brøns Nielsen i møde med klimaordfører Anne Paulin fra Socialdemokratiet. Nu har bestyrelsen i Viborg Varme udpeget otte områder, som de gerne vil konvertere fra fossil opvarmning til fjernvarme. Foto: Jesper Voldgaard.

Den fremtidige fjernvarmeforsyning i Viborg skal være grøn og konkurrencedygtig, og det lokale varmeselskab, Viborg Varme, er allerede langt med planerne for den grønne omstilling af fjernvarmeforsyningen.

Et væsentligt element i planerne er konverteringer af en række naturgasområder, og Viborg Varme har beregnet, at der kan findes en balance, hvor det for naturgaskunderne kan betale sig at skifte til fjernvarme, samtidig med at Viborg Varme kan fastholde en sikker og fornuftig selskabsøkonomi til gavn for de eksisterende forbrugere.

Samlet har Viborg Varme nu udpeget otte områder, hvor der er tilstrækkelig opbakning til konvertering fra gas til fjernvarme.

- Vi har nu godkendt, at der arbejdes videre med otte områder, som omfatter konvertering af cirka 1.000 husstande, udtaler formand for bestyrelsen i Viborg Varme, Kristian Brøns Nielsen, i en pressemeddelelse fra Viborg Varme.

Positiv interesse
Beslutningen er blandt andet baseret på, at Viborg Varme i foråret har afdækket interessen for fjernvarme i de mange naturgasforsynede områder. Forbrugerne har som en del af processen kunnet tilkendegive deres interesse og det er der rigtig mange, der har gjort.

- Vi har deltaget i en lang række borgermøder i stort set alle områderne op til sommerferien. Der har været en solid interesse og en stor spørgelyst. Vi er positivt overrasket over både interessen og tilbagemeldingerne, siger direktør Morten Abildgaard i pressemeddelelsen.

Han nævner, at der er mange hundrede, som har udtrykt en positiv interesse for tilslutning den grønne fjernvarme, mens kun 10-15 husstande decideret har givet udtryk for, at de er imod en frakobling fra gasforsyningen til fordel for fjernvarmen.

Projektforslag bliver nu udarbejdet
I de områder hvor tilkendegivelsen har været tilstrækkelig stor i hele eller dele af områderne til, har bestyrelsen i Viborg Varme igangsat udarbejdelse af detaljerede projektforslag. Hvis projektforslagene viser en positiv samfunds-, selskabs- og forbrugerøkonomi indstilles projektforslagene til godkendelse i regi af Viborg Kommune sidst på året.

Bestyrelsesformand Kristian Brøns Nielsen gør dog opmærksom på, at beboere i de øvrige områder i og omkring Viborg fortsat har mulighed for at komme med på konverteringsbølgen.

- Vi vil gerne arbejde videre med de øvrige områder. Så man er ikke afskåret fra at få fjernvarme blot fordi man ikke er med i første runde. Jeg vil derfor opfordre til, at man taler med sine naboer, hvis man fortsat har stor interesse i fjernvarme som den fremtidige varmeforsyning. Kommer man retur og siger, at nu er opbakning der, så kigger vi naturligvis på tingene, siger bestyrelsesformand Kristian Brøns Nielsen i pressemeddelelsen.

Viborg Varme gør opmærksom på, at selskabet vil arbejde med muligheden for at etablere lokale nærvarmeprojekter baseret på en central varmeenhed og hvor de enkelte husstande forsynes gennem fjernvarmeledninger. Økonomien i sådanne projekter afventer de nærmere analyser.