09. sep 2021 Politisk

Forsyningstilsynet tromler videre

Branchens input har ikke fået Forsyningstilsynet til at flytte mange kommaer i ny analyse. Den fremstår derfor mest af alt som endnu et led i tilsynets ønske om at få indført regulering med indtægtsrammer.  

Søndag offentliggjorde Forsyningstilsynet en ny analyse om samtidighed mellem fjernvarmeselskabernes priser og omkostninger. I analysen tager tilsynet udgangspunkt i et ikke lovfastsat princip om samtidighed, som tilsynet har udviklet.

Ud fra dette princip fastslår tilsynet, at hvis der ikke er fuld samtidighed mellem priser og omkostninger, kan forbrugere, der flytter til og fra et fjernvarmeområde, risikere at betale for meget eller for lidt for varmen.

Tilsynet ser her især på henlæggelser, der i 2019 udgjorde 200 mio. kr. svarende til ca. 1 procent om af fjernvarmeselskabernes samlede omkostninger. På baggrund af analysen anbefaler tilsynet, at mulighederne for henlæggelser reduceres eller afskaffes; at der bør være større sammenhæng mellem afskrivninger og aktivers levetider, og at mulighederne for at justere afskrivninger reduceres eller afskaffes.

Høringssvar
Dansk Fjernvarme afgav i maj et meget udførligt høringssvar til et udkast til analysen. I høringssvaret peger Dansk Fjernvarme blandt andet på, at de nuværende regler om henlæggelser og afskrivninger bør videreføres, da de giver selskaberne fleksibilitet til at kunne tilrettelægge afskrivninger og finansiering ift. at kunne sikre lave og stabile forbrugerpriser.

Kundernes fordele ved prisstabilitet overstiger langt de marginale virkninger ved, at en mindre gruppe af kunder kan komme til at betale en lille smule for meget eller en lille smule for lidt i forhold til de faktiske omkostninger i året.

Tilsyn tromler blot videre
Dansk Fjernvarmes bemærkninger har dog ikke ført til, at styrelsen har ændret ret meget i den endelige analyse.

- Man efterlades desværre med det indtryk, at tilsynet ikke lytter til branchen. Det ser tværtimod ud som om, at de bare tromler videre med at producere analyser, hvor konklusionerne synes at være givet på forhånd, så de kan understøtte tilsynets ønske om at få indført regulering med indtægtsrammer og benchmarking på fjernvarmeområdet, konstaterer økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarme, Michael Fibiger.

- Det må vi få lavet om. Vi må igen og igen opfordre til, at debatten bliver baseret på fakta. Når politikerne skal tage stilling til, hvordan den fremtidige regulering af fjernvarmen skal være, bør det ske på et faktabaseret grundlag.

- Det er afgørende, at selskaberne får gode rammer til at kunne gennemføre alle de grønne investeringer, der skal til, for at vi kan nå klimamålene, og at vi fortsat kan gøre det på en måde, hvor vi kan holde priserne nede. Der er bestemt ikke brug for, at Forsyningstilsynet får opfyldt ønskerne om af få lov til i meget højere grad at detailstyre fjernvarmen, slutter Michael Fibiger.