06. sep 2021 Fagligt

Energistyrelsen åbner igen for tilskud til kollektive varmepumper

Den 15. september åbner Energistyrelsen for den anden ansøgningsrunde til etablering af kollektive eldrevne varmepumper. Dansk Fjernvarme opfordrer medlemmer til at gøre brug af ordningen. 

I foråret blev der givet tilsagn om etableringsstøtte på 31,3 millioner kroner, da Energistyrelsen åbnede for den første runde af ansøgninger fra fjernvarmeselskaber til etablering af eldrevne kollektive varmepumper. Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte fortrængning af fossile brændsler fra varmeproduktionen i fjernvarmeselskaberne.

Fra den 15. september åbner Energistyrelsen så for den anden ansøgningsrunde, hvor der samlet vil være 44,6 millioner kroner til rådighed. Ansøgningsrunden løber frem til den 31. oktober i år, fremgår det af Energistyrelsens hjemmeside.

- Fra Dansk Fjernvarme opfordrer vi kraftigt vores medlemmer til at få søgt midler til etablering af de eldrevne kollektive varmepumper. Vi kan se, at der særligt i 2020 blev investeret markant i kollektive varmepumper, men der er stadig varmeselskaber, der har en stor del fossil brændsel i deres varmeproduktion. Tilskudsordningen her er netop beregnet til det, siger teknisk konsulent i Dansk Fjernvarme, Jens Christian Nielsen.

Kapaciteten stiger voldsomt
En tidligere analyse fra Dansk Fjernvarme viser, at kapaciteten af kollektive varmepumper i løbet af 2020 blev øget med 350 MW-varme, så den ved indgangen til 2021 samlet var på 454 MW-varme.

Den udvikling ser ud til at fortsætte her i 2021, hvor der i forbindelse med den første ansøgningsrunde i foråret blev givet støtte til i alt 12 varmepumpeetableringer, der samlet giver ekstra 66 MW-varme kapacitet.

Energistyrelsen oplyser på sin hjemmeside, at fjernvarmevirksomheder, hvor minimum 50 procent af den eksisterende varmeproduktion i fjernvarmenettet er baseret på kul, olie eller naturgas, kan søge i den anden ansøgningsrunde. Der kan søges støtte for op til 15 procent af de støtteberettigede omkostninger – dog maksimalt fem mio. kroner.

Du kan læse mere om kravene til ansøgerne og etableringsprojekterne her. Du skal ind under punkt 2 – etableringsstøtte til kollektive eldrevne varmepumper.