31. aug 2021 Fagligt

Cybersikkerhed – fortsat behov for beskyttelse

Energisektoren er fortsat truet af angreb - Dansk Fjernvarme udsender medlemsopkrævninger for EnergiCERT i disse uger.

Fjernvarme og anden forsyning er under stigende pres på cybersikkerhed. Kriminelle og andre med onde hensigter forsøger hele tiden at ødelægge selskabernes IT-systemer og drift. Det er også begrundelsen for at Regeringen har igangsat et arbejde over dette efterår for at få den Nationale Cybersikkerhedsstrategi og Energisektorens Cybersikkerhedsstrategi opdateret. Der er massiv fokus, og der er afsat mange flere ressourcer til Forsvarets Efterretningstjeneste samt Center for Cybersikkerhed.

Etableringen af EnergiCERT i april 2020 var et initiativ fra Dansk Fjernvarme, Dansk Energi og Energinet, så vi sammen har en organisation til at forebygge og hjælpe. Alternativet var, at staten havde etableret en CERT med opkrævning af gebyrer. Nu har vi vores egen løsning, som gør det billigere og bedre for alle.

Dansk Fjernvarme ejer, på vegne af alle medlemsselskaberne, 1/3 af EnergiCERT, har 1/3 af bestyrelsespladserne og hæfter for 1/3 af budgettet. Derfor blev der opkrævet bidrag første gang tilbage i december 2020.

Nu skal der opkræves for arbejdet udført i 2021, så der kommer en ny opkrævning. Beløbet er blevet justeret lidt, da nogle fjernvarmeselskaber har meddelt, at de ikke vil være med. Dansk Fjernvarmes bestyrelse har godkendt opkrævningen.

Udover at betale bidraget til Dansk Fjernvarme, som langt de fleste fjernvarmeselskaber har gjort – og tak for det - så skal selskaberne også huske at tilmelde sig hos EnergiCERT på deres hjemmeside www.energicert.dk – tryk på ”Bliv medlem” for at få det fulde udbytte.

Der er en del selskaber, som syntes der er komplicerede juridiske dokumenter, som skal underskrives. Det er rigtigt, men desværre nødvendigt. Cybersikkerhed er alvor, hvis det går galt. Og dertil kommer krav efter GDPR reglerne osv. Vi har fra Dansk Fjernvarme læst dokumenterne, og der er ingen grund til bekymring. Så opfordring til, at alle bliver tilmeldt hos EnergiCERT.

Hvad får I så for pengene?
Til information om, hvad EnergiCERT laver og hvilke opgaver de har løst siden starten, er der fra EnergiCERT udarbejdet vedhæftet præsentation af ydelser og opgaveløsninger fra det sidste år. Derudover vil EnergiCERT komme på Dansk Fjernvarmes stand på Landsmødet i Aalborg den 28. og 29. oktober 2021, hvor I kan møde dem og få svar på jeres spørgsmål.

Det vigtigste budskab er, at Cybersikkerhed desværre er en meget alvorlig trussel, som vi er tvunget til at arbejde med.

Forsvarets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed har desværre fortsat energisektoren risikovurderet som MEGET HØJ.

Vi har etableret en fælles EnergiCERT og dermed mulighed for billigere og bedre at styrke indsatsen for Cybersikkerhed.

Temadag om fjernvarmens digitalisering
Digitalisering af fjernvarmen er godt i gang, og den giver effektivisering og bedre kundeoplevelse – men desværre også grobund for cyberangreb. Nu kan du komme med på en temadag hos Dansk Fjernvarme, hvor du kan få nyeste viden og høre om konkrete erfaringer fra fjernvarmeselskaber.

Læs mere her om indhold og tilmelding.