30. aug 2021 Fagligt

Nyt stort Power-to-X-anlæg på vej i Esbjerg

Fra 2024 skal endnu et PtX-anlæg være klar til produktion i Esbjerg. Både klimaminister og borgmester ser frem til, at Esbjerg udbygger sin position som førende på grøn omstilling. 

Klimaminister Dan Jørgensen (midten) besøgte fredag i sidste uge Esbjerg, hvor direktør i DIN Forsyning, Christian Udby, viste ham rundt på havnen, hvor to PtX-anlæg er i støbeskeen. Med på rundvisningen var også borgmester i Esbjerg og formand for Dansk Fjernvarme, Jesper Frost Rasmussen (til højre). Foto: Robert Attermann.

Det schweiziske energiselskab H2 Energy Europe planlægger at investere et milliardbeløb i opførelsen af Europas største PtX-anlæg i Esbjerg. Anlægget skal stå klar i 2024 og vil skabe 200-300 arbejdspladser i den vestjyske by.

Ifølge en pressemeddelelse fra Esbjerg Kommune skal anlægget omdanne grøn elektricitet til brint, som kan bruges direkte i lastbiler og anden tung landtransport.

- Nye grønne brændstoffer og brint er afgørende for fremtidens grønne samfund – ikke kun i Danmark, men også i Europa og verden over. Teknologien indeholder store muligheder for både klimaet og erhvervslivet, og her er Esbjerg med til at bringe Danmark i front, siger klimaminister Dan Jørgensen i en kommentar til det nye projekt.

Esbjerg – centrum for grøn energi
I Esbjerg vækker nyheden stor glæde hos borgmester Jesper Frost Rasmussen. Han ser planerne som et eksempel på, at byen går forrest med den grønne omstilling og skubber på den generelle udvikling inden for nye grønne energiløsninger.

- Esbjerg er ved at blive eksemplet til Europa og verden på den grønne omstilling. Nu har to store internationale spillere valgt Esbjerg til, og det skyldes til dels, at vi i mere end et årti været førende i Europa og hele verden i forhold til udskibning af havvindmøller. Esbjerg er godt på vej til at blive centrum for grøn energi, hvilket er med til at styrke Esbjergs position som dynamo for den grønne omstilling, siger Jesper Frost Rasmussen.

Supplement til varmeforsyningen
Dansk Fjernvarme hilser det nye projekt velkommen og peger på, at det især er i den tunge transport, der mangler svar på klimaudfordringen. Samtidig peger Dansk Fjernvarmes fagansvarlige for PtX, Jannick Buhl, på, at energien fra PtX-anlæggene vil være et fornuftigt og grønt supplement til varmeforsyningen i Esbjerg og omegn.

- Det kommende projekt i Esbjerg er et synligt bevis på, hvordan klog energiplanlægning kan øge værdien af de investeringer, der foretages. Med placeringen i Esbjerg, tæt på de mange vindmøller i Nordsøen kan produktionen gå hånd i hånd med vindproduktionen. Samtidig vil anlægget med sin placering tæt på fjernvarmenettet kunne sikre grøn varme i fjernvarmenettet, siger Jannick Buhl.

Som planerne ser ud nu, kommer Esbjerg til at huse to PtX-anlæg, som på hvert deres område bliver Europas største. Tidligere på året blev det offentliggjort, at der er planer om et PtX-anlæg til produktion af ammoniak; nu meldes der om et anlæg til produktion af brint.

Læs hele pressemeddelelsen fra Esbjerg Kommune.