12. jul 2021 Lokalt

Affaldsenergianlæg har nu brændt det sidste læs minkmasse

I alt er 27.371 ton opgravede mink er nu modtaget og energiudnyttet på affaldsenergianlæg i Danmark.

To måneders arbejde med at grave mere end 15 millioner mink op fra grave ved Nr. Felding og Kølvrå er afsluttet, og affaldsenergianlæggene har nu også brændt de sidste døde mink. Det fremgår af en pressemeddelelse fra affaldsenergiselskabet Energnist, der sammen med affaldsselskabet Nomi4s har stået for at sikre tilstrækkelig forbrændingskapacitet.

- Den opgave, vi er blevet anmodet om at løse af Fødevarestyrelsen inden for den svære tidsramme, er muliggjort og opfyldt på grund af de danske affaldsenergianlæg, siger Poul Kristensen, direktør i affaldsenergiselskabet Energnist.

Forbrændingen af mink har generelt nødvendiggjort øget overvågning og løbende justering af for- brændingsprocessen på anlæggene. I alt er der kørt 27.371 ton minkmasse til forbrænding herfra 15.164 ton fra Nr. Felding og 12.207 ton fra Kølvrå.

- Energnist og Nomi4s har udbudt en stor andel af mængden til forbrænding og har herved fået bistand fra en række andre danske anlæg. Kun sammen med denne ekstra kapacitet og anlæggenes store fleksibilitet har det været muligt at løse opgaven inden for den besluttede tidsramme, siger Poul Kristensen.

Forbrænding klaret over hele landet
Energnist har selv aftalt en større mængde mink og minkmasse fra gravene i Kølvrå og Nr. Felding fremgår det af pressemeddelelsen. Lige over 4.500 ton er røget til de to forbrændingsanlæg under Energnist i Esbjerg hhv. Kolding.

Fjernvarme Fyn har til sammenligning modtaget omkring 2.700 ton, mens AffaldVarme Aarhus har aftaget knap 1.400 ton. På Sjælland har ARC været den store aftager – og den største aftager i det hele taget – med lige over 5.000 ton.

Det er Fødevarestyrelsen, der har haft ansvaret for opgravning af de mange mink, og sammen med minkene har Fødevarestyrelsen opgravet en del jord og sand, som indeholder "minksaft" fra de døde dyr.

- Arbejdet med at fjerne jord fortsætter sideløbende den næste måned, hvor vi analyserer jorden og beslutter eventuelle yderligere foranstaltninger, fortæller indsatschef i Fødevarestyrelsen, Kasper Klintø, til Ritzau.

Forbrændingsanlæg

By

Mængde modtaget fra

Nr. Felding (ton)

Mængde modtaget fra

Kølvrå (ton)

Energnist Esbjerg

Esbjerg

2.468

2.080

Energnist Kolding

Kolding

1.018

364

MEC-BHP

Holstebro

1.104

1.051

Fjernvarme Fyn

Odense

1.343

1.401

AffaldVarme Aarhus

Aarhus

706

671

AVV Hjørring

Hjørring

0

454

Renonord

Aalborg

1.123

982

Sønderborg Kraftvarme

Sønderborg

513

349

Vestforbrænding

Glostrup

561

357

ARC

Amager

3.102

2.028

Argo

Roskilde

1.635

1.919

Affaldplus

Næstved

544

492

Norfors

Hørsholm

1.047

60

Total

 

15.164

12.207