29. jun 2021 Politisk

Bedre samspil med fjernvarmen kan understøtte elektrificeringen

Regeringen fremlagde tirsdag en ny elektrificeringsstrategi. Med otte opsatte pejlemærker vil regeringen arbejde for en omfattende elektrificering af samfundet, som skal bane vejen for opfyldelse af 70%-målsætningen i 2030.

Hos Dansk Fjernvarme giver man regeringens initiativ og strategi rosende ord med på vejen, om end direktør Kim Mortensen efterlyser en tydeligere skitsering af, hvordan bl.a. fjernvarmesektoren kan bidrage til opfyldelsen af strategien.

- Regeringen leverer nogle tydelige pejlemærker for udviklingen af et grønt energisystem. Skal vi nå i mål med den grønne omstilling så billigt og effektivt som muligt, så kræver det både politisk handling og inddragelse af hele energisektoren for at indfri det samlede potentiale, siger Kim Mortensen.

I takt med elektrificeringen af samfundet kommer efterspørgslen efter grøn strøm fra vedvarende energi kun til at stige. Som et af regeringens pejlemærker skal der ske en fortsat omfattende udbygning med vedvarende energi.

Den er dog i sagens natur fluktuerende, og derfor spiller fjernvarmesektoren en nøglerolle i at fungere som lager. Fjernvarmen understøtter derfor elektrificeringen, lyder det fra Kim Mortensen.

- Strømmens helt store udfordring er, at den i dag har ringe muligheder for lagring, så den kan bruges, når vi har brug for den, selvom det ikke blæser, og solen ikke skinner. Der har vi med fjernvarmen et unikt lagringssystem, der kan gemme og opbevare den grønne strøm.

- Elektrificering af samfundet kræver energilagre, og fjernvarmen er det billigste og mest fleksible lager, der tilmed kan tilbyde elsystemet den nødvendige fleksibilitet, siger Kim Mortensen.

En af regeringens øvrige pejlemærker for strategien bliver en intelligent integration i energisystemet, hvor den grønne strøm skal transporteres og udnyttes effektivt. Også her kan fjernvarmen bidrage til opfyldelse af strategien, påpeger Kim Mortensen.

- Fjernvarmen er den afgørende teknologi til at skabe merværdi for den grønne strøm. Med det grønne fjernvarmenet kan overskudsvarme fra Power-to-X-anlæg og varme fra jordens indre i form af geotermi skabe merværdi for den grønne vindmøllestrøm og bruges til grøn opvarmning af vore boliger, siger han.