11. jun 2021 Lokalt

25 års tilløb er endt med fjernvarme på Augustenborg Slot

Bedre sent end aldrig. 25 år efter de første planer er Augustenborg Slot blevet koblet på fjernvarmen. Det medfører en markant CO2-reduktion, da den hidtidige gaskedel erstattes af grøn fjernvarme.

- Med Augustenborg Slot og de øvrige bebyggelser i området som nye kunder får vi en meget bedre udnyttelse af vores grønne varme, fordi vi forventer et større varmeforbrug spredt ud over større dele af året, så vi kommer til at køre mere med vores anlæg, og deres energieffektivitet derfor vil stige, siger siger næstformand Thomas Juul Madsen. Foto: Jesper Voldgaard.
Det er 25 år siden, at tankerne om fjernvarmeforsyning til Augustenborg Slot første gang blev luftet - nu er byens store, flotte vartegn endelig kommet på fjernvarmen. Foto: Jesper Voldgaard.
Augustenborg Fjernvarme har holdt adskillige møder undervejs - og på grund af corona har møderne ofte været lagt udendørs, så man kunne mødes og undgå at komme i problemer med restriktionerne. Foto: Jesper Voldgaard.
Der er blevet arbejdet intenst med at få lagt rør fra det eksisterende fjernvarmenet og ud til Augustenborg Slot. Foto: Jesper Voldgaard.

Alt godt kommer til den, der venter, og cirka 25 år efter de første planer blev lagt, er Augustenborg Slot på Als nu blevet koblet på det lokale fjernvarmenet med mulighed for grøn fjernvarme, der afløser en gasfyret varmecentral. CO2-reduktionen er beregnet til 133 ton årligt, og foruden selve slottet konverteres en række omkringliggende ejendomme og bebyggelser også til fjernvarme.

- Vi har været klar til at levere fjernvarme til slottet i mange år, og derfor er det meget glædeligt, at det omsider er lykkedes at få alle bygningsejere med på en aftale om, at Augustenborg Fjernvarme fremover skal stå for at levere varme. Vi har længe haft overkapacitet i vores produktionsanlæg, så vi nu kun skal lægge selve fjernvarmerørene ud til de nye kunder, siger Thomas Juul Madsen, næstformand for Augustenborg Fjernvarme.

Det nye fjernvarmenet i Augustenborg kommer ud over selve slottet til at omfatte en række nabobygninger og bebyggelser, herunder den såkaldte hvide by, som er hospitalsbygninger fra 1980’erne foruden den såkaldte gule by og nogle kommunalt ejede bygninger – i alt fire nye kunder med tilsammen cirka 25.400 kvadratmeter, som skal opvarmes. Hidtil har disse bygninger og bebyggelser været varmet op af en gasfyret varmecentral, som nu nedlægges. Desuden erstattes cirka 40 år gamle rør med nye højisolerede fjernvarmerør.

- Efter et langt tilløb er det nu lykkedes at få de tre bygningsejere, Sønderborg Kommune, Bygningsstyrelsen og det statslige boligselskab Freja, til at blive enige om at konvertere til fjernvarme, da de kunne se, at det ikke var holdbart eller bæredygtigt at køre videre med en gammel, nedslidt gasfyret varmecentral, siger Thomas Juul Madsen.

80 procent varme fra elkedel
Augustenborg Fjernvarme laver mest mulig fjernvarme på sin 8 MW elkedel, og det lykkedes i 2020 at producere cirka 80 procent af varmen på elkedlen, som får meget af sin energi fra vindmøllestrøm – ovenikøbet med økonomisk tilskud. Resten af varmen produceres på gaskedler og en gasmotor.

- Allerede da vi i sin tid installerede en gasmotor, blev den dimensioneret til at kunne levere til slottet, men de daværende ejere ville ikke betale for at blive tilsluttet fjernvarmen. Vi kan faktisk klare hele varmebehovet i byen med vores gaskedler og gasmotor, men foretrækker selvfølgelig at lave mest mulig varme på vores elkedel, der kan udnytte grøn strøm, og som også kan udnytte reguleringsmarkedet, hvor vi får penge for at aftage strøm til gavn for varmeprisen, siger Thomas Juul Madsen.

Der er også en akkumuleringstank, hvor der kan lagres overskydende varme i gunstige perioder.

Beslutningen om at konvertere slottet og de øvrige bebyggelser til grøn fjernvarme vil fremover understøtte Sønderborg Kommunes målsætning om, at CO2-udledningen i kommunen går i nul i 2029 – også kaldet Project Zero.

Stor sænkning af varmepris
Ud over klimagevinsten med mindre CO2-udledning forventer Augustenborg Fjernvarme også, at de nye, store kunder vil bidrage til en mere effektiv drift, når de varmeproducerende anlæg kan udnyttes mere af deres reelle kapacitet.

- Med Augustenborg Slot og de øvrige bebyggelser i området som nye kunder får vi en meget bedre udnyttelse af vores grønne varme, fordi vi forventer et større varmeforbrug spredt ud over større dele af året, så vi kommer til at køre mere med vores anlæg, og deres energieffektivitet derfor vil stige, siger Thomas Juul Madsen.

Den store del af investeringen for Augustenborg Fjernvarme ligger i etableringen af helt nye fjernvarmeledninger i den del af byen, som nu skal kobles på fjernvarmenettet. Det vil eliminere varmetabet fra de gamle ledninger og bidrage til en meget mere effektiv varmeforsyning.

- Vi ser frem mod at kunne sænke varmeprisen med mindst 10-20 procent som følge af, at vi nu skal til at levere mere varme på vores eksisterende anlæg og med meget mindre varmetab. Så man må sige, at det var ret fremsynet, at man allerede for 25 år siden dimensionerede vores varmeanlæg til at kunne levere varme til Augustenborg Slot, siger Thomas Juul Madsen.

Investeringen i udbygningen af fjernvarmenettet i Augustenborg planlægges afskrevet over 20 år.

Statslige energieffektiviseringer
Det fredede Augustenborg Slot ejes af Bygningsstyrelsen og blev i 2018 ombygget til kontorer for 400 medarbejdere i Landbrugsstyrelsen. I forlængelse af regeringens klimaaftale er ’Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner’ trådt i kraft med et nyt krav om, at alle ministerier skal udarbejde planer for energieffektivisering. Derfor har Bygningsstyrelsen i samarbejde med NIras skubbet på for at få konverteret slottet til fjernvarme.

- Cirkulæret omhandler blandt andet udfasning af olie- og gasfyr i statslige institutioner, og konverteringen af Augustenborg Slot er et skridt i den proces, hvor vi også høster en stor CO2-reduktion, siger Bjarne Dalgaard, teknisk konsulent i Bygningsstyrelsen.

Ved at nedlægge den gamle varmecentral kommer man af med utidssvarende gaskedler og et ledningstab i de gamle varmerør. Samtidig med konverteringen til fjernvarme får slottets bygninger hvert sit varmestik og afregningssmåler, hvilket også gør det nemmere at reagere hurtigt, hvis forbruget begynder at afvige.

Ud over CO2-besparelsen betyder omlægningen til fjernvarme en konservativt beregnet energibesparelse på 10-15 procent. Besparelsen opstår ved, at man eliminerer røggastabet fra den gamle varmecentral, et mindre energitab i de nye varmerør og en individuel energistyring af de enkelte bygninger.

- For Bygningsstyrelsen er der tre vigtige pejlemærker i driften af vores bygninger: At komme væk fra fossile brændsler, at spare energi ved effektiviseringer og at få præcise og aktuelle forbrugsdata. Alle tre krav opfylder Augustenborg Slot nu efter konverteringen til fjernvarme, siger Bjarne Dalgaard.

Denne artikel har været bragt i magasinet Fjernvarmen, der er udkommet i juni 2021.