10. jun 2021 Fjernvarmen

Fjernvarmen kom frem efter 25 år

Fjernvarmens juni-udgave har besøgt Augustenborg Fjernvarme, hvor tålmodighed er en dyd: Efter 25 år er det omsider lykkedes at få Augustenborg Slot på fjernvarmenettet. 

Alt godt kommer til den, der venter, og cirka 25 år efter de første planer blev lagt, er Augustenborg Slot på Als nu blevet koblet på det lokale fjernvarmenet med mulighed for grøn fjernvarme, der afløser en gasfyret varmecentral. CO2-reduktionen er beregnet til 133 ton årligt, og foruden selve slottet konverteres en række omkringliggende ejendomme og bebyggelser også til fjernvarme.

- Vi har været klar til at levere fjernvarme til slottet i mange år, og derfor er det meget glædeligt, at det omsider er lykkedes at få alle bygningsejere med på en aftale om, at Augustenborg Fjernvarme fremover skal stå for at levere varme. Vi har længe haft overkapacitet i vores produktionsanlæg, så vi nu kun skal lægge selve fjernvarmerørene ud til de nye kunder, siger Thomas Juul Madsen, næstformand for Augustenborg Fjernvarme.

Det nye fjernvarmenet i Augustenborg kommer ud over selve slottet til at omfatte en række nabobygninger og bebyggelser, herunder den såkaldte hvide by, som er hospitalsbygninger fra 1980’erne foruden den såkaldte gule by og nogle kommunalt ejede bygninger – i alt fire nye kunder med tilsammen cirka 25.400 kvadratmeter, som skal opvarmes. Hidtil har disse bygninger og bebyggelser været varmet op af en gasfyret varmecentral, som nu nedlægges. Desuden erstattes cirka 40 år gamle rør med nye højisolerede fjernvarmerør.

- Efter et langt tilløb er det nu lykkedes at få de tre bygningsejere, Sønderborg Kommune, Bygningsstyrelsen og det statslige boligselskab Freja, til at blive enige om at konvertere til fjernvarme, da de kunne se, at det ikke var holdbart eller bæredygtigt at køre videre med en gammel, nedslidt gasfyret varmecentral, siger Thomas Juul Madsen.

Stor sænkning af varmepris
Ud over klimagevinsten med mindre CO2-udledning forventer Augustenborg Fjernvarme også, at de nye, store kunder vil bidrage til en mere effektiv drift, når de varmeproducerende anlæg kan udnyttes mere af deres reelle kapacitet.

- Med Augustenborg Slot og de øvrige bebyggelser i området som nye kunder får vi en meget bedre udnyttelse af vores grønne varme, fordi vi forventer et større varmeforbrug spredt ud over større dele af året, så vi kommer til at køre mere med vores anlæg, og deres energieffektivitet derfor vil stige, siger Thomas Juul Madsen.

Den store del af investeringen for Augustenborg Fjernvarme ligger i etableringen af helt nye fjernvarmeledninger i den del af byen, som nu skal kobles på fjernvarmenettet. Det vil eliminere varmetabet fra de gamle ledninger og bidrage til en meget mere effektiv varmeforsyning.

- Vi ser frem mod at kunne sænke varmeprisen med mindst 10-20 procent som følge af, at vi nu skal til at levere mere varme på vores eksisterende anlæg og med meget mindre varmetab. Så man må sige, at det var ret fremsynet, at man allerede for 25 år siden dimensionerede vores varmeanlæg til at kunne levere varme til Augustenborg Slot, siger Thomas Juul Madsen.

Investeringen i udbygningen af fjernvarmenettet i Augustenborg planlægges afskrevet over 20 år.

Dette er et uddrag af artiklen – ”Grøn fjernvarme på Augustenborg Slot – med 25 års tilløb” – som du enten kan læse i den seneste fysiske udgave af Fjernvarmen eller her på hjemmesiden (kræver abonnement).