29. mar 2021 Fjernvarmen

Fjernvarmen nr. 2, marts 2021

Energilagring i fjernvarmen
 
Energilagring bliver nøglen til den fremtidige integration af energisystemer. I Marstal på Ærø har man allerede et damvarmelager, mens endnu et er på vej i Høje Taastrup. Og på Fyn har man tegningerne klar til det hidtil største damvarmelager i Danmark.

Reportage: Nyt varmepumpeanlæg i Svendborg

Svendborg Fjernvarme har idriftsat en luft-til-vand-varmepumpe på 20 MW, der kan levere varme til cirka 8.000 familier. På sigt skal varmepumpen sammen med en elkedel afløse det lokale affaldsforbrændingsanlæg, som indtil nu har leveret størstedelen af fjernvarmen i Svendborg. Fjernvarmen har besøgt direktør Carl Madsen til en rundtur.
 
Dansk Fjernvarme opruster på medlemssiden

De store varmeproducenter i Danmark styrker interessevaretagelsen i Dansk Fjernvarme for at kunne levere på den omfattende opgave med at sikre grøn omstilling, udviklingen af fremtidens energisystem og teknologiske løsninger. 
 
Konverteringshold er klar til at rykke ud

Dansk Fjernvarme har oprettet en særlig enhed, der skal hjælpe medlemmer med konvertering fra sort opvarmning til grøn fjernvarme for at holde momentum på bidraget fra fjernvarmen til den grønne omstilling.
 
Læs også:

  • Regionalmøder flytter til sensommeren
  • Skive Fjernvarme har afviklet elektronisk generalforsamling
  • Planlægningen af PULS 2021 er i fuld gang
  • C4 og CO2: Nyt kæmpeprojekt i hovedstaden
  • Store kollektive varmepumper fik gennembrud i 2020
  • Nye domme om gæsteprincippet
  • Viden & netværk
  • Navne