02. dec 2021 Fjernvarmen

Fjernvarmen nr. 6, december 2021

God kundeservice

Årets sidste udgave af magasinet Fjernvarmen sætter fokus på en del af alle fjernvarmeselskabers hverdag, nemlig kundeservice. Temasektionen besøger Din Forsyning i Esbjerg samt Greve og Ølgod. Magasinet har også besøgt Thisted og vinderprojektet bag Fjernvarmeprisen 2021.

Tema: God kundeservice
3,8 millioner danskere har fjernvarme og er derfor en gang imellem i kontakt med deres fjernvarmeselskab. Temasektionen sætter fokus på betydningen af god kundeservice og kommer med tips og gode råd. Vi har besøgt Din Forsyning i Esbjerg og fjernvarmeselskaberne i Greve og Ølgod for at få forskellige input og tilgange til kundeservice. Og så har vi talt med eksperterne i bureauet Naboskab om mekanismerne i samtalerne mellem kunde og selskab.

CO2-rensning i Thisted vandt Fjernvarmeprisen 2021
Kraftvarmeværk Thisted, Ammongas A/S og SEG A/S vandt ved landsmødet Fjernvarmeprisen 2021 for
deres CO2-rensning af røggassen fra affaldsforbrænding. Perspektivet er CO2-fri fjernvarme, hvis teknologien kan opskaleres. Tag med til Thisted og hør nærmere om det projekt, der altså fik fjernvarmeprisen bragt til Thisted.

Få overblik over Varmeplan Danmark 2021
Aalborg Universitet har lanceret Varmeplan Danmark 2021, der har fået megen omtale og blev præsenteret på Dansk Fjernvarmes landsmøde. Men hvad rummer rapporten egentlig? Det giver vi et overblik over i december-nummeret af Fjernvarmen.

 
Læs også::

 • Drej trygt på termostaten
 • Få succes med ansøgning til F&U-Kontoen
 • EnergiCert: Et nødvendigt værn mod cybertruslen
 • Digitaliseringsfyrtårnet: ”100.001 intelligente bygninger” tager form
 • Digitalisering: Fjernaflæste målerdata effektiviserer Middelfart
 • Digital registrering af ledninger i LER 2.0 skal nedbringe antallet af graveskader
 • Perspektiver for overskudsvarme
 • Oprindelsesgarantier som ny mulighed
 • Nyt værktøj til renoveringsplaner skal nedbringe omkostningerne
 • Ny certificering på vej til TREFOR Varme
 • Sammenklappede aluPEX-rør
 • Viden & netværk
 • Navne