27. jan 2020 Fjernvarmen

Fjernvarmen nr. 1, februar 2020

Det gode samarbejde

Et stærkt samspil mellem fjernvarme og industri er vigtigt, hvis Danmark skal i mål med den grønne omstilling. I den forbindelse udgiver Grøn Energi et inspirationskatalog, og det kan du læse mere om i årets første tema. Magasinet gør også status på årtiet der gik og ser på energispareområdet i 2020.

Tema: Det gode samarbejde
Hvis Danmark skal i mål med de grønne ambitioner, skal det store potentiale, der ligger i samspillet mellem den danske fjernvarmesektor og det danske erhvervsliv, dyrkes i langt højere grad end det sker i dag. Som et bidrag til det, har Grøn Energi udgivet et inspirationskatalog med eksempler på vellykket samarbejde.

Hør mere om det og mød også direktør for DI Energi, Troels Ranis samt ekspert i offentlig/privat samarbejde, Lena Brogaard i tema-sektionen, der også har besøgt fynske Gelsted hvor fjernvarmeselskabet og møbelvirksomhed samarbejder.

I Skive kæmper staten på femte år en kamp mod egne grønne ambitioner
Skive Fjernvarme vil gerne tilbyde grøn fjernvarme til endnu flere, men planerne bremses på femte år – nu af statens eget gasselskab. Det skaber undren hos fjernvarmen, og den sag blev omdrejningspunkt, da socialdemokraternes klimaordfører, Anne Paulin, var på besøg. Læs mere i denne udgave af Dansk Fjernvarmes artikel-serie ”Mandagsstævnemødet”.

Grøn status: Et årti med fremgang
Et årti er gået, et nyt er begyndt, og det er tid til at gøre status – også her i magasinet Fjernvarmen. I årtiets løb er fjernvarmen blevet grønnere, flere kunder er kommet til, og priserne er holdt nede. Læs mere i magasinet, der gør status på fjernvarmens udvikling i 10’erne.

Energibesparelser i 2020 – hvad nu?
Vi er trådt ind i 2020, hvor energispareordningen, som vi kender den, afsluttes. I årene, der kommer, er der fortsat arbejde, der skal gøres, inden energispareforpligtelsen bortfalder med den nye aftale, der gælder fra 2021. Vi gør status over 2019, leverer et overblik over 2020 og ser frem mod 2021.

Læs også artiklerne:

  • Nytårsstafet: Netværk, faglige oplæg og et kig ind i fremtiden
  • Grøn varme til 500.000: Hvad nu?
  • Lyden af fjernvarme
  • Grøn varme bliver centralt på årets regionalmøder
  • Energibesparelse i stor størrelse på Køge Kraftvarmeværk
  • Gasmotoruddannelsen – hvad giver den adgang til?
  • Ny rapport: Kondens påvirker ikke solpanelers ydeevne væsentligt
  • Fjernvarmeselskabernes indregning af afskrivninger i varmeprisen
  • Graveskader skal nu indberettes.