18. mar 2019 Fjernvarmen

Fjernvarmen nr. 2, marts 2019

Fra elproducent til elforbruger

Broager Fjernvarmeselskab har investeret i en eldrevet varmepumpe, der afløser det gasdrevne kraftvarmeanlæg. Det skridt er der flere, der er på vej til at tage rundt omkring i landet, og Broager er et godt eksempel på, at fjernvarmens rolle er ved at skifte fra elproducent til elforbruger. Temaet sætter fokus på den udvikling og ser nærmere på fordele og ulemper ved elektrificeringen af fjernvarmen.

Halm leverer grøn varme i Halskov

Halskov Halmvarmeværk, der blev indviet i februar, sørger for grøn varme til hele Korsør. Anlægget er det seneste tiltag i SK Forsynings grønne omstilling på Vestsjælland. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) stod for den officielle indvielse sammen med Slagelse Kommunes borgmester, John Dyrby Paulsen (S).

 

Fokus på de mindre selskaber

Dansk Fjernvarme har nedsat arbejdsgruppen FOKUS-50, der skal afdække hvad Dansk Fjernvarmes 162 medlemmer med et varmesalg under 50 TJ har særligt brug for fra deres brancheorganisation. Ideerne og budskaberne fra FOKUS-50 indgår i beretningen på Dansk Fjernvarmes generalforsamling den 25. april.

 

Skattefrihed for fjernvarmeselskaber

Betingelserne for, at Fjernvarmeselskaber kan opnå skattefrihed er i vid udstrækning styret af skattemæssig praksis, som er på vej mod en mindre restriktiv tolkning. Læs om kravene til skattefrihed for fjernvarmeselskaber og få eksempler fra en helt aktuelle afgørelser på området.

 

Vejledning skal lette ansøgningsprocedure

Det kan være omstændigt at få tilladelse til at krydse jernbanen. Derfor har Dansk Fjernvarme og Banedanmark i fællesskab udarbejdet en vejledning i banekrydsning, der skal gøre det lettere for fjernvarmeselskaberne at finde rundt i begreber og ansøgningsprocedurer.

 

Læs også artiklerne:

  • Aalborg rykker på geotermi og fjernkøling
  • Regionalmøder 2019 – tak for i år
  • Generalforsamling 2019 sæt kryds i kalenderen
  • Vi er så meget mere end en god pris
  • Godkendte F&U-projekter i 2019
  • Også her er der fjernvarme – Kedelhallen Aabenraa
  • Overblik: Nye love og regler i 2019
  • Stort potentiale ved dynamisk datadrevet drift i fjernvarmen