27. aug 2018 Fjernvarmen

Fjernvarmen nr. 5, august 2018

Sæt kommunerne fri

Formand for KL’s teknik- og miljøudvalg og borgmester i Fredericia, Jacob Bjerregaard, melder kommunerne klar til at gå forrest i den grønne omstilling. Men han pointerer, at der skal følge værktøjer med, hvis målet skal nås. Fjernvarmens tema stiller skarpt på kommunernes rolle som grøn motor.

Energiaftale med knaster

Den energipolitiske aftale, der landede lige før sommerferien, rummer en række gode elementer for fjernvarmen. Men ved nærmere eftersyn rejser aftalen lige så mange spørgsmål, som den besvarer. Politisk chef i Dansk Fjernvarme Rune Moesgaard analyser energiaftalens konsekvenser for fjernvarmeselskaberne.

 

Effektivt energibytte i Tønder

Tønder Fjernvarmeselskab har i samarbejde med naboen Hydro Extrusion bygget en energicentral, der er til gavn for begge parter. Ved hjælp af to store varmepumper omdannes procesvarme fra Hydro til fjernvarme samtidig med, at fjernvarmeselskabet leverer køling til Hydro.

 

Landsmøde 2018: Invester i fremtiden

Under overskriften Invester i fremtiden går det endnu en gang løs i Aalborg, når hele branchen samles til Dansk Fjernvarmes landsmøde. Her præsenteres det helt nye koncept Tech Scenen, hvor fokus er på de tekniske løsninger. Landsmødet er nummer 60 i rækken, og det markeres naturligvis med et brag af en jubilæumsfest.

 

Skal kraftvarmeværket sælges?

Mange kraftvarmeværker overvejer, om de skal nedlægge kraftvarmeproduktionen, når grundbeløbet forsvinder 1. januar. Dansk Fjernvarmes vicedirektør, Kim Behnke, analyserer situationen og peger på en række forhold, der bør overvejes, for beslutningen træffes.

 

Læs også artiklerne

  • Fjernvarmen skal være digital
  • Formanden på besøg hos medlemmerne
  • Hjallerup Fjernvarme klar til test og drift af ny type varmepumpe
  • Det nye LER – ændringer på vej
  • Kraftvarmeværk til salg?
  • Udfordringer med udtrædelsesgodtgørelse
  • Vær opmærksom på kontraktens kategori
  • Derfor skal rettigheder til forsyningsanlæg tinglyses
  • Viden & Netværk: Er du klar til fremtidens udfordringer?
  • Også her: Memphis Mansion