10. mar 2017 Fjernvarmen

Fjernvarmen nr. 2, marts 2017

Tag med Fjernvarmens Serviceordning til det store eftersyn i et parcelhus fra 1970’erne – på jagt efter energibesparelser. Og følg med til det østligste Jylland hvor Grenaa Varmeværk er i gang med at opføre et nyt flisværk. Læs også om forsyningssektorens fælles indspark i debatten – og om det, der er vigtigst at vide om energispareaftalen nu og her.

Kom med til hovedeftersyn i Hadsten
Fjernvarmens Serviceordning har i ti år medvirket til at finde kvalificerede energibesparelser ved at tilbyde varmekunderne besøg af en servicemontør med særlig viden om fjernvarme. Men hvordan foregår sådan et hovedeftersyn egentlig? Det kan du blive klogere på ved at læse reportagen fra Hadsten, hvor Kristen S. Mark åbner døren til sit parcelhus fra 70’erne.

Grenaa er på vej til at blive herre i eget hus
Grenaa Varmeværk investerer et trecifret millionbeløb i et nyt flisværk, der skal producere 150.000 MWh om året. Det svarer til 90 procent af varmeværkets årlige energibehov og sørger sammen med et solvarmeanlæg for, at varmeværket bliver 100 procent selvforsynende. Byggeriet går for alvor i gang om et par måneder, og flisværket skal være færdigt ved årets udgang.

En forsyningssektor i verdensklasse
Den danske forsyningssektor er i verdensklasse, og det skal den blive ved med at være. Derfor har DANVA, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening, Foreningen Danske Kraftvarmeværker og Danske Vandværker formuleret en fælles vision for fremtiden. Visionen udstikker fælles principper for, hvordan sektoren samlet set skal udvikle sig. Visionen er tænkt som inspiration, når regeringen skal arbejde videre med sin forsyningsstrategi.

Den nye energispareaftale
Både solvarme og varmepumper er med i den nye energispareaftale, der trådte i kraft 1. januar og gælder de næste fire år. Men hvor meget haster det med at få godkendt et solvarmeprojekt, hvis det skal tælle med som energibesparelse? Og hvad kræves der egentlig af et fjernvarmeselskab for at få godtgjort energibesparelser i forbindelse med et varmepumpeprojekt? Det er der meget mere om i de to første af en række artikler, der har en praktisk tilgang til energispareaftalen.

Læs også artiklerne:

 • Fodfejl præger klagesager
 • Nu skal vi have de varmepumper
 • Forandring kræver tilpasning
 • Nyt inspirationskatalog sætter solen i centrum
 • Energi på Toppen – topmøde om energi
 • Laveste fjernvarmepris i 10 år
 • Generalforsamling 2017: Sæt kryds i kalenderen
 • Ti år med kvalitetssikret fjernvarme
 • Er kemikalier løsningen eller en del af problemet i forhold til korrosion?
 • Elhandel med Norge er en dårlig dansk forretning
 • Konference giver et bud på fremtidens energipolitik