03. jun 2016 Fjernvarmen

Fjernvarmen nr. 4 juni 2016

Magasinet har været på Bornholm for at se nærmere på den massive udbygning af fjernvarme. Derudover sætter vi fokus på forsyningssektoren – altså selve det, at regeringen har samlet forsyningsarterne i ét ministerium. Læs interview med direktørerne fra Dansk Fjernvarme, Danva og Dansk Affaldsforening – og med forsyningens minister, Lars Chr. Lilleholt.

Fjernvarmesucces på klippeøen
Bornholms Energi og Forsyning har taget hul på sidste del af en omfattende udbygning af fjernvarmen. En revurdering af regionkommunens varmeplan viste sig at være den helt rette løsning i forhold til at give fjernvarmen et gennembrud. Aktuelt er fjernvarmen på vej fra Hasle til Allinge. Læs mere om den bornholmske fjernvarmeudbygning i juni-udgaven af Fjernvarmen.  

Sammen om den dobbelte bundlinje
Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening og DANVA har intensiveret dialogen, efter at regeringen skabte et samlet forsyningsministerium. Målet er at skabe sammenhænge og resultater på flere fronter, end det er muligt hver for sig. Læs interviewet med direktørerne fra de tre organisationer – og få også minister Lars Chr. Lilleholts bud på, hvorfor det er en fordel med et samlet forsyningsministerium.  

Stort behov og mange muligheder for fjernkøling i Danmark
F&U-rapporten ”Køleplan Danmark” viser, at et gennembrud for fjernkøling vil sikre fjernvarmeselskaberne et lovende forretningsområde og forbrugerne lavere priser. Læs mere om den nye rapport, der blev lanceret på Christiansborg den 1. juni.  

Andre artikler:

 • #mensvi(stadig)venter
 • Regeringens første år: Plus og minus på energiområdet
 • Stor tilfredshed blandt Dansk Fjernvarmes medlemmer
 • Fjernvarme fra Trekanten til Horsens
 • PULS 2016: Få ledige pladser til fjernvarmens eget folkemøde
 • Mød fjernvarmen på Folkemødet
 • Fjernvarme på skoleskemaet
 • Håb om energispareaftale inden sommer
 • Afgiftsanalyse: Fakta og kommentarer
 • Mange fjernvarmeselskaber skal have nyt regnskabsår
 • Den samfundsøkonomiske analyse trænger til en opdatering
 • Skatteregler er en barriere for samarbejde og fusioner
 • SKAT på kontrolbesøg hos fjernvarmeselskaber