01. nov 2015 Fjernvarmen

Fjernvarmen nr. 11 november 2015

Det mindste og det største. Fjernvarmens november-udgave viser bredden i fjernvarmesektoren ved at besøge Dansk Fjernvarmes mindste medlem, Føns Nærvarme med 40 forbrugere, og byggeriet Danmarks største halmanlæg til 1,3 mia. kr. i Lisbjerg ved Aarhus.

Rekordstort halmanlæg på vej i Aarhus
AffaldVarme Aarhus er halvvejs i opførelsen af Danmarks største halmfyrede kraftvarmeværk til 1,3 mia. kr. Fra 2016 skal det nye anlæg levere en femtedel af aarhusianernes fjernvarme og her vil 67 lastbiler hver dag ankomme med halm eller flis, som anlægget også kan bruge. Kom på byggepladsen i november-udgaven af Fjernvarmen.

Nærvarme og nærvær
43 husstande i den fynske landsby Føns har investeret syv mio. kroner i et minifjernvarmeanlæg og stiftet Føns Nærvarme. Dermed er Dansk Fjernvarmes nyeste og mindste medlem en realitet. Fjernvarmen har besøgt Føns for at høre, hvorfor det endte med fjernvarme i den lille landsby og hvordan værket skal drives. Læs svarene i november-nummeret af magasinet.

Tiden rinder ud for energispareaftalen
For snart ti år siden blev den første energispareaftale indgået. Den nuværende aftale løber til 2016, og derfor skal der snart landes en ny aftale, hvis ordningen skal fortsætte frem mod 2020. Men ordningen kritiseres og dens fremtid er p.t. uklar, trods igangværende forhandlinger. Læs mere i november-nummeret af Fjernvarmen.

Andre artikler

 • Sagsbehandling af fjernvarmeprojekter er blevet nemmere
 • Principiel retssag fra Fjerritslev går hele vejen til Højesteret
 • Energipolitisk åbningsdebat skød sæsonen i gang
 • EUDP-besparelser er ”et hak i tuden”
 • Varmepriserne falder for første gang i 8 år
 • Danmark er længere med grøn omstilling, end danskerne ved
 • Den danske energisektor er i front med grøn biomasse
 • Fælles EU-krav er et stort ønske
 • Udspil skal fremme overskudsvarme med eldrevne varmepumper
 • Ny energiplatform samler viden om energisektoren
 • EU-landene har vidt forskellig tilgang til energibesparelser
 • Rensning af røggaskondensat på biomasse-anlæg – et overblik over metoderne